Forskarnätverk Potatis

Senast ändrad: 12 november 2019

Forskarnätverk Potatis är en gemensam plattform för forskare vid SLU som arbetar med olika frågeställningar kring potatis.

Syftet med nätverket är att främja en ökad och hållbar svensk potatisproduktion genom att bidra till en ökad resurseffektivitet vid odling och hantering. Genom en utökad samverkan mellan forskare vill vi stärka potatisforskningen vid SLU och skapa en mötesplats för samarbete och gemensamma aktiviteter kring frågeställningar som rör potatis. Genom nätverket vill vi även förmedla information om potatisforskning till odlare och industri via hemsida och seminarier.

Forskningen inom nätverket omfattar idag frågeställningar inom växtförädling, växtskydd, växtnäring, odlingssystem och odlingsteknik, lagring, kvalitet och marknad.

Forskarnätverket har initierats vid SLU i Alnarp, men forskare vid andra orter är också välkomna att ansluta sig.


Kontaktinformation
Sidansvarig: andrus.kangro@slu.se