Trycksaker rörande plattformens verksamhet

Senast ändrad: 05 juli 2021

Framtidens djurhälsa och djurvälfärds verksamhet 2016-2017 

 

Framtidens djurhälsa och djurvälfärds verksamhet 2015

 

Framtidens djurhälsa och djurvälfärds verksamhet 2011-2014

Foldern Framtidens djurhälsa och djurvälfärd - en samlande kraft ger en övergripande introduktion till plattformens inriktning

Uppstartsfasen av plattformens livsstilssatsning beskrivs i foldern Livsstil - påverkan på hälsa och välfärd

För bakgrundsinformation till programmet rekommenderar vi KoN-rapporten, SLU:s strategidokument för åren 2013-2016 Framtida utmaningar, samt ramprogrammen för forskning rörande hund och katt, häst och lantbrukets djur


Kontaktinformation

Framtidens djurhälsa och djurvälfärd, Sveriges lantbruksuniversitet

framtidensdjur@slu.se, 018-67 14 38