Styrgrupp

Senast ändrad: 03 juni 2021
Programchef

Docent Bodil Ström Holst, institutionen för kliniska vetenskaper, programchef 2011-2016

Docent Ragnvi Hagman, institutionen för kliniska vetenskaper, programchef 2016-2017

Biträdande programchef

Professor Jan Erik Lindberg, institutionen för husdjurensutfodring och vård, biträdande programchef 2011-2015

Professor Göran Andersson, institutionen för husdjursgenetik, biträdande programchef 2016

Styrgruppens ledamöter

Docent Anna Bergh, institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, representant för VH-fakulteten 2016

Professor Bengt Guss, institutionen för mikrobiologi (från 2016 inst BVF), ledamot för NJ-fakulteten 2011-2015, representant för VH-fakulteten 2016

Docent Carl-Gustaf Thulin, institutionen för vilt, fisk och miljö, representant för S-fakulteten 2015-2016

Professor Eva Brännäs, institutionen för vilt, fisk och miljö, representant för S-fakulteten 2013-2014

Professor Göran Andersson, institutionen för husdjursgenetik, representant för VH-fakulteten 2011-2015

Professor Ingrid Sarlöv Herlin, institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, 2012-2016

Professor Linda Keeling, institutionen för husdjurens miljö och hälsa, representant för VH-fakulteten 2011-2016

Professor Åse Lundh, institutionen för livsmedelsvetenskap, representant för NJ-fakulteten 2016

Programsekreterare

AgrD Malin Hagberg Gustavsson, institutionen för kliniska vetenskaper, programsekreterare 2011-2017

Biträdande programsekreterare

VMD Jenny Larsson, institutionen för kliniska vetenskaper, biträdande programsekreterare 2016


Kontaktinformation

Framtidens djurhälsa och djurvälfärd, Sveriges lantbruksuniversitet

framtidensdjur@slu.se, 018-67 14 38