Sveriges lantbruksuniversitet

Om Framtidens lantbruk

Framtidens lantbruk var under 2009-2016 en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid SLU där forskare tillsammans med näringsliv, intresseorganisationer och myndigheter utvecklade forskning kring hållbart nyttjande av våra naturresurser med tonvikt på lantbruksproduktion och markanvändning. Fokus för plattformens arbete låg på Sverige och Norden, men i ett globalt perspektiv. Sedan 2017 har forskningsplattformen SLU Future Food tagit över de frågeställningar som hanterades av Framtidens lantbruk.

Publicerad: 20 augusti 2020 - Sidansvarig: Pernilla.Johnsson@slu.se
Loading…