Skogsbruk i klimatförändringens tid

Senast ändrad: 22 december 2017

Samhällsförändringen som följer av klimatförändringen handlar också om skogen och skogsbruket. Future Forests har studerat processer både i samhället och i naturen som handlar om anpassning till det nya klimatet. Ett annat viktigt område har varit att öka förståelsen för hur det går att hantera ökad osäkerhet och risk som följer av klimatförändringen. Future Forests har även utforskat olika systemlösningar som kan bidra till det fossilfria samhället och därmed motverkar klimatförändringen.

Publikationslista

Kunde inte läsa in flöde.


Kontaktinformation