SLU-nyhet

Vill städa upp i klimatförvillande skogsdebatt

Publicerad: 27 januari 2016

– Ett aktivt skogsbruk är bra för klimatet. Svenskt skogsbruks klimatnytta motsvarar idag våra utsläpp av koldioxid. Ökar vi skogsproduktionen blir Sverige en minusutsläppare i den globala kalkylen.

Det slår professor Johan Bergh från Linnéuniversitetet fast inför Future Forests seminarium ”Klimatet och framtidens skog – Styrning och skötsel som integrerar klimatnytta och klimatanpassning” på KSLA den 17 februari. Han och hans kollegor kommer att visa resultat om hur skogens koldioxidupptag påverkas av olika skogsbruksstrategier. Han är samtidigt bekymrad över en del av debatten idag, som eldar på en polarisering i frågan.   

Nu senast i januari utbröt något av en Twitterstorm när Miljömålsberedningens ordförande Anders Wijkman påstod och vidhöll att kalhyggesbruket är en miljökatastrof.  Johan Bergh är förvånad över att man inte tar reda på fakta bättre och konstaterar att det finns gott om missuppfattningar.

– Det vore mer konstruktivt för diskussionen om den baserades på de fakta som finns.

Gudrunhyggena ingen kolbomb

Det är sant att kalhuggningen ökar utsläppen av koldioxid och efter Gudrunstormarna fanns farhågor om att hyggena skulle bli en ”kolbomb”. Nu när forskarna har haft möjlighet att mäta vad som hänt kan de vederlägga farhågorna. Den nya skogen växer snabbt och tar nu upp mer koldioxid än vad den avger. Kolbomben imploderade.

– Ett hygge i södra Sverige blir koldioxidneutralt redan efter fem till tio år. Då är utsläpp och upptag av kol lika stort. Resten av omloppstiden kommer skogen att vara en kolsänka.

Ett annat förekommande påstående är att kontinuitetsskogsbruk skulle vara bättre än trakthyggesbruk. Future Forests forskning visar att båda skogsbrukssätten har samma klimateffekt – när de har samma tillväxt.

– Det är tillväxten som är avgörande. Ju mer det växer, desto mer ökar kolupplagringen. Här har vi alla möjligheter som skogsbrukare. Vi kan välja rätt trädslag, se till att föryngringen lyckas och gödsla beståndet, då kan vi få riktigt hög tillväxt, betonar Johan Bergh.

Med ökad tillväxt och ökat utnyttjande av virket får skogen ännu större betydelse. Analyser av Johan Bergh och hans kollegor visar att substitutionseffekterna är stora. När virkets binds i trähus eller används till energi undviker vi klimatpåverkande cementtillverkning eller förbränning av kol och olja.

Bruka bättre för klimatet

Ett ytterligare påstående som förs fram är att det är bättre att låta skogen stå i stället för att bruka den.

– Det här är en vanlig missuppfattning som förs fram av både svenska och internationella miljöorganisationer. Det finns många skäl att bevara gammal skog, bland annat för den biologiska mångfalden.  Men klimatet är definitivt fel argument., säger Johan Bergh.

I en gammal skog där tillväxten minskar och avdöendet är lika stort är nettoupptaget av koldioxid noll. Skogen måste växa för att ha en positiv klimateffekt.

– Det är viktigt att se på summan av alla effekter: ökad kollagring i marken och i den stående skogen, trä som lagras i konstruktioner och substitutionseffekter av att ersätta fossila råvaror, energislag och andra klimatpåverkande material. Tittar vi bara på en del, och en kort del av omloppstiden, är det lätt att dra fel slutsatser. Det är därför det kommer fram så mycket klimatförvillande debattinlägg.

Johan Bergh ser fram mot en intressant debatt på klimatdagen.

– Jag tycker det är intressant att debattera frågor om klimatet och skogen. Förhoppningsvis bidrar vi på så sätt till kunskapsspridning som ger människor möjlighet att bilda sin egen uppfattning om vilket slags skogsbruk som är bäst för klimatet, säger han.

Text: Mats Hannerz

Fakta:

Välkommen till Future Forests Week: Klimatet och framtidens skog 17 februari på KSLA  i Stockholm.

Klimatet och framtidens skog: styrning och skötsel som integrerar klimatnytta och klimatanpassning

Dagen avslutas med en paneldebatt, som leds av Sverker Olofsson.

Deltagare:

Henrik Grape, klimathandläggare, Svenska Kyrkan

Olof Johansson, Chef Skogsskötsel och Miljö, Sveaskog

Marie Wickberg, kommunikationschef, Mellanskog

Isak From (S), riksdagsledamot

Lise Nordin (MP), riksdagsledamot och energitalesperson för MP

Peter Helander (C), riksdagsledamot 

Läs programmet och anmäl dig:

http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/future-forests/kalendarium-for-future-forests/2016/2/future-forests-week-klimatet-och-framtidens-skog/

Artiklar om klimat från Future Forests

http://link.springer.com/article/10.1007/s13280-015-0756-3

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: annika.mossing@slu.se