Skog & Framtid

Senast ändrad: 21 december 2017
skogochframtid.jpg

Future Forests producerar tidningen Skog & Framtid som distribueras som bilaga till Skogsstyrelsens tidning Skogseko. Upplagan är på ca 225 000.

Skog & Framtid skickas även kostnadsfritt till alla som vill ha den.
Maila namn och adress till annika.mossing@slu.se

Tidningarna finns att ladda ner i pdf-form här.

Fakta:
  • Det första numret av Skog & Framtid gavs ut 2011.
  • Skog & Framtid kommer två gånger per år.
  • Tidningen levereras i samarbete med Skogsstyrelsen till 225.000 privata skogsägare. Den skickas också kostnadsfritt till naturbruksgymnasier, tjänstemän inom skoglig sektor, politiker och alla skogligt intresserade som anmält sitt intresse.
Relaterade sidor:
Sidansvarig: annika.mossing@slu.se