Programkomponenter

Senast ändrad: 16 oktober 2013

Delar av forskningen inom Future Forests bedrivs inom fyra tematiska och tvärvetenskapligt sammansatta programkomponenter.

Till varje programkomponent finns en referensgrupp kopplad, med mandatet att:

  • Att få information om pågående forskning,
  • att genom dialog med forskarna delge synpunkter på denna forskning,
  • att föra fram till forskarna angelägna frågeställningar som skulle vara möjliga att beforska inom ramen för programmets programplan.

Kontaktinformation
Sidansvarig: annika.mossing@slu.se