Future Forests styrgrupp

Senast ändrad: 23 april 2021

Göran Ståhl, ordförande Future Forests
goran.stahl@slu.se

Pernilla Christensen, representant S-fak
pernilla.christensen@slu.se

Johan Eriksson, representant Skogsstyrelsen
johan.eriksson@skogsstyrelsen.se 

Pär Forslund, representant NJ-fak
par.forslund@slu.se

Dieter Müller, representant Umeå universitet
dieter.muller@umu.se

Thomas Randrup, representant LTV-fak
thomas.randrup@slu.se

Magnus Thor, representant Skogforsk
magnus.thor@skogforsk.se

Björnar Ytrehus, representant VH-fak
bjornar.ytrehus@slu.se


Kontaktinformation

Sidansvarig: lina.arnesson.ceder@slu.se