Hoppa till huvudinnehåll

Projekt

Future Forests har funnits under flera programperioder. Här kan du hitta både tidigare och pågående projekt​.

Ta ner himlen till jorden​

Ta ner himlen till jorden​

Kan skogen användas för att göra klimatfrågan hanterbar i lokala sammanhang?

Skogens mångbruk – forskning i ett levande laboratorium

Syftet med projektet är att undersöka potentialen för ytterligare mångbruk av svensk skog.

Samverkan som styrmedel

Syftet med projektet är att förbättra kunskapen om hur framgångsrika samverkansprocesser kan utformas.

Hyggesfritt skogsbruk i det mångbrukade skogslandskapet

Skogslandskapet bidrar till samhället med en rad olika ekosystemtjänster. Genom skogsskötsel kan vi modifiera skogen att leverera efterfrågade ekosystemtjänster, utveckla livsförutsättningarna för den biologiska mångfalden och dessutom öka skogens tålighet mot klimatförändringen och dess konsekvenser.

Publicerad: 10 november 2021 - Sidansvarig: klas.pernebratt@slu.se
Loading…