Samverkan och skogsrådgivning för fler lövträd i svenska skogar

Senast ändrad: 19 april 2022
En kvinna vandrar i en lövskog. Foto.

Det behövs mer lövträd för att utveckla den gröna infrastrukturen i skogslandskapet. Projektet syftar till att utforska olika sätt att förbättra dialog och rådgivningstjänster, nyckelinstrument för att öka andelen lövträd.

Att öka mängden lövträd är något som ska prioriteras inom Sveriges mål för grön infrastruktur. Här undersöka hur planer för grön infrastruktur inkluderar skogliga rådgivningstjänster, inom ett ramverk av dialoger med intressenter och samarbeten (till exempel mellan Skogsstyrelsen, skogsägarföreningarna och länsstyrelserna).

Skogspolitik i praktiken

Projektet kommer också att undersöka vilken roll som tjänster för skoglig rådgivning spelar för ökad grön infrastruktur och lövandel i svenska skogar, genom att titta på fallstudier som undersöker både lyckade och mindre utvecklade erfarenheter för att förespråka en ökad lövandel. Projektet kommer att visa hur skogspolitik genomförs i praktiken på landsbygden i svenska skogar och hur rådgivningstjänsterna potentiellt kan bidra till att utveckla grön infrastruktur.

Planer för grön infrastruktur och rådgivningstjänster

Projektet består av en systemöversikt av planer för grön infrastruktur och rådgivningstjänster, tillsammans med en studie med olika metoder där nyckelintressenter deltar vars verksamhet kopplar till styrning av skog på landsbygden, inklusive, men inte bara begränsat till, tjänstemän på länsstyrelserna och Skogsstyrelsen, privata företag, skogsägarföreningar och skogsägare.

Fakta:

Projektperiod: 2021 - 2023
Projektledare: Luis Andrés Guillén Alm, SLU
Övriga deltagare i projektet: Vilis Brukas, SLU
Finansiering: SLU Future Forests