Vilken skog är mest klimatnyttig? En syntes av aktuell forskning

Senast ändrad: 20 augusti 2019

Debatten om vilken skog som är mest klimatnyttig är ständigt pågående bland forskare och allmänhet (se t ex DN debatt förra veckan). Det är väl känt att växande skog tar upp och binder koldioxid. Samtidigt pågår i skogen många processer som avger koldioxid. Klimatnytta uppstår när skogen tar upp mer koldioxid än den avger. Klimatnytta från skogen kan också uppstå i samhället när produkter från skogen ersätter produkter från fossilt kol som olja, brun- eller stenkol samt kalksten.

Den här syntesen ska handla om när och hur klimatnytta kan uppstå. Den går igenom hur klimatnytta kan uppstå på olika landskapsskalor och inom ramen för olika tidsperspektiv. Den tar upp hur olika sätt att sköta skogen kan påverka dess klimatnytta samt undersöker hur olika synsätt kan leda till att man kommer till olika slutsatser om skogens klimatnytta.

Projektet är påkallat från sektorn och syftet är att på ett pedagogiskt sätt ge en heltäckande bild av kunskapsläget, peka den forskning som ligger bakom samt reda ut hur det kommer sig att det går att dra olika slutsatser om skogens klimatnytta baserat på samma kunskap.


Kontaktinformation

Tomas Lundmark, Professor
Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsskötsel 
tomas.lundmark@slu.se, 090-786 8480, 070-631 7412