Vilt i vår närhet

Senast ändrad: 20 augusti 2019

Under 2018 har det pågått en process att mejsla fram ett samarbetsprojekt med SLUs övriga tre framtidsplattformar för att proaktivt förena plattformsarbetet. Det har landat i frågan om det urbana viltet och tätortsnära miljöer. Projektet är helt i linje med SLUs strategier och den övergripande satsning på medborgarforskning som nu sker – och som utförs där människor bor och verkar. De vilda djuren har flyttat nära och in i all svenska alla tätorter - och vi människor har flyttat in i djurens livsmiljöer.

Vilda djur är idag framförallt fråga om hur de påverkar människors vardag på olika sätt. Den vilda staden och tätortsnära ekologi är ett internationell växande begrepp i takt med att många djurarter återkommer. Dagens och framtidens medborgare första kontakt med skog, jord, natur och djur är där de bor. En första kontakt som kan leda till en ökad förståelse för bevarande och brukande av naturresurserna som omger oss. En första kontakt som kanske också leder till egna erfarenheter som omsätts i praktisk handling både där vi bor eller långt bort.