Stöd för nya projekt

Senast ändrad: 07 maj 2021

Plattformen Future Forests vill underlätta tvärvetenskapliga samarbeten och kommunikation mellan forskare samt mellan forskare och samhälle.

Kontakta administrationen om du vill föreslå nya projekt inom plattformen. Följande kriterier gäller för projekt som beslutas av Future Forests:

  • Projekten ska vara tvärvetenskapliga med representation från samhällsvetenskap och/eller humaniora samt naturvetenskap

  • Projekten ska behandla ett aktuellt ämne

  • Projekten ska på något sätt inkludera samhällsaktörer i forskningen

  • En projektplan upprättas för varje projekt av projektledaren

 

Målet för projekt inom plattformen är att resultaten ska gå att omsätta till praktik eller politik. Projektgruppens forskare tillsammans med FF administration hjälps därför åt med vidare kommunikation av forskningsresultat från projekten.

Sidansvarig: klas.pernebratt@slu.se