Future Forests Film

Senast ändrad: 17 oktober 2016

Här samlas filmer och intervjuer med relevans för programmet

En film från SLU om den svenska skogsbruksmodellen. Filmen togs ursprungligen fram för att visas vid SLU:s och Future Forests aktiviteter vid FN-konferensen i Rio de Janeiro (Rio+20):

"Hållbart skogsbruk - den svenska modellen" - svensk version.

"Sustainable forestry - the Swedish model" - English version

" Устойчивое лесное хозяйство  - Шведская модель" - Russian version

En intervju med Future Forests programchef professor Annika Nordin om arbetet med Future Forests. Intervjun gjordes av MISTRA och ingick i deras årsrapport:

Se intervjun med Annika Nordin här (English subtitles)

En film från Skogforsk där forskarna Mats Berlin, Karin Johansson, Eva Ring och Johan Sonesson, alla verksamma inom Future Forests, berättar om sina delar inom programmet. Filmen producerades inför konferensen Ukonf15 - framtidens hjältar:

Se filmen med Skogforsks forskare här

Sidansvarig: annika.mossing@slu.se