Future Forests Rapport

Senast ändrad: 25 september 2020

Future Forests Rapport är namnet på Future Forests rapportserie. De första rapporterna som publicerats sammanfattar forskningsprogrammets resultat under de första fyra åren. En del av rapporterna finns att få i pappersform, maila till annika.mossing@slu.se. OBS! Scrolla neråt för att hitta fler rapporter.

2020

 

Mångbruk av skog– om att utveckla skogens mervärden

Future Forests Rapport 2020:5

ISBN:978-91-576-9772-1 (elektronisk)

 

Skogen räcker inte - hur ska vi prioritera?

(reviderad september 2020)

Future Forests Rapport 2020:4

ISBN: 978-91-576-9765-3 (elektronisk)

En framsida på rapport om samverkansprocesser i skogspolitiken

Vägar till effektiva samverkansprocesser - styrning, deltagande och dialog inom skogspolitikens ramar.

Future Forests Rapport 2020:3

ISBN: 978-91-576-9733-2 (elektronisk)

En framsida på rapport om att mäta mångfald

Mäta biologisk mångfald. En jämförelse mellan olika länder. 

Future Forests Rapport 2020:2

ISBN: 978-91-576-9734-9 (elektronisk)

Rapport om grankloner i svenskt skogsbruk

Grankloner i svenskt skogsbruk. En kunskapssammanställning och utvärdering. 

Future Forests Rapport 2020:1 (elektronisk)

ISBN: 978-91-576-9717-2

2019

Rapport med kunskapsunderlag för regionala skogsprogram i norr

Kunskapsunderlag för regionala skogsprogram i norr.

Future Forests Rapport 2019:1

ISBN: 978-91-576-9642-7

2017

blobid0.png

Hyggesfritt skogsbruk. En kunskapssammanställning från Sverige och Finland.

Future Forests Rapport 2017:1

ISBN: 978-01-576-9264-1

blobid1.png

Debatten om hyggesfritt skogsbruk. En analys av begrepp och argument i svenskt pressmaterial 1994-2013.

Future Forests Rapport 2017:2

ISBN: 978-91-576-9264-1

2015

Future Forests Rapport 2014:1

ISBN: 978-91-576-9204-7

 

Rapport om det Nationella skogsprogrammets dialogprocess

Rapport om det Nationella skogsprogrammets dialogprocess

Future Forests Rapport 2014:2

ISBN:  978-91-576-9254-2

  

Rapport Framsida Idéer och värderingar

Idéer och värderingar - Rapport från Future Forests fas 1 2009-2012

Future Forests Rapport 2014:3

ISBN: 978-91-9265-8

  

Skogens nyttigheter - Rapport från Future Forests fas 1 2009-2012

Skogens nyttigheter - Rapport från Future Forests fas 1 2009-2012 

Future Forests Rapport 2014:4

ISBN: 978-91-576-9287-0

   

 2013

Rapport Framsida Skogens Skötsel

Skogens skötsel - Rapport från Future Forests fas 1 2009-2012

Future Forests Rapport 2013:1

ISBN: 978-91-576-9158-3

  

Rapport Framsida  Biodiversitet

Biodiversitet - Rapport från Future Forests fas 1 2009-2012

Future Forests Rapport 2013:2

ISBN: 978-91-576-9160-6

  

Mark och vatten - Rapport från Future Forests fas 1 2009-2012

Future Forests Rapport 2013:3

ISBN: 978-91-576-9161-3

  

Värderingar och attityder - Rapport från Future Forests fas 1 2009-2012

Future Forests Rapport 2013:4

ISBN: 978-91-576-9176-7

  

Rapport Framsida Svampar och insekter

Svampar och insekter - Rapport från Future Forests fas 1 2009-2012

Future Forests Rapport 2013:5

ISBN: 978-91-576-9195-8

  

Rapport Framsida Skogspolitik och styrning

Skogspolitik och styrning - Rapport från Future Forests fas 1 2009-2012

Future Forests Rapport 2013:6

ISBN: 576-9196-5

 

 

 

Sidansvarig: annika.mossing@slu.se