Future Forests Rapport

Senast ändrad: 10 januari 2019

Future Forests Rapport är namnet på Future Forests rapportserie. De första rapporterna som publicerats sammanfattar forskningsprogrammets resultat under de första fyra åren. Är du intresserad av att få rapporterna i pappersform när de kommer ut, maila till annika.mossing@slu.se

2017

Hyggesfritt skogsbruk. En kunskapssammanställning från Sverige och Finland.

Future Forests Rapport 2017:1

ISBN: 978-01-576-9264-1

Debatten om hyggesfritt skogsbruk. En analys av begrepp och argument i svenskt pressmaterial 1994-2013.

Future Forests Rapport 2017:2

ISBN: 978-91-576-9264-1

2015

Future Forests Rapport 2014:1

ISBN: 978-91-576-9204-7

 

Rapport om det Nationella skogsprogrammets dialogprocess

Rapport om det Nationella skogsprogrammets dialogprocess

Future Forests Rapport 2014:2

ISBN:  978-91-576-9254-2

  

Rapport Framsida Idéer och värderingar

Idéer och värderingar - Rapport från Future Forests fas 1 2009-2012

Future Forests Rapport 2014:3

ISBN: 978-91-9265-8

  

Skogens nyttigheter - Rapport från Future Forests fas 1 2009-2012

Skogens nyttigheter - Rapport från Future Forests fas 1 2009-2012 

Future Forests Rapport 2014:4

ISBN: 978-91-576-9287-0

   

 2013

Rapport Framsida Skogens Skötsel

Skogens skötsel - Rapport från Future Forests fas 1 2009-2012

Future Forests Rapport 2013:1

ISBN: 978-91-576-9158-3

  

Rapport Framsida  Biodiversitet

Biodiversitet - Rapport från Future Forests fas 1 2009-2012

Future Forests Rapport 2013:2

ISBN: 978-91-576-9160-6

  

Mark och vatten - Rapport från Future Forests fas 1 2009-2012

Future Forests Rapport 2013:3

ISBN: 978-91-576-9161-3

  

Värderingar och attityder - Rapport från Future Forests fas 1 2009-2012

Future Forests Rapport 2013:4

ISBN: 978-91-576-9176-7

  

Rapport Framsida Svampar och insekter

Svampar och insekter - Rapport från Future Forests fas 1 2009-2012

Future Forests Rapport 2013:5

ISBN: 978-91-576-9195-8

  

Rapport Framsida Skogspolitik och styrning

Skogspolitik och styrning - Rapport från Future Forests fas 1 2009-2012

Future Forests Rapport 2013:6

ISBN: 576-9196-5

 

 

 

Sidansvarig: annika.mossing@slu.se