Future Forests Rapport

Senast ändrad: 01 juni 2021

Future Forests Rapport är namnet på Future Forests rapportserie. De första rapporterna som publicerats sammanfattar forskningsprogrammets resultat under de första fyra åren. En del av rapporterna finns att få i pappersform, maila till annika.mossing@slu.se. OBS! Scrolla neråt för att hitta fler rapporter.

2021

Rennäring och skogsnäring i Sverige - delad kunskap för delad markanvändning

Future Forests Rapport 2021:2

ISBN:978-91-576-9866-7 (elektronisk)

Vad är hyggesfritt skogsbruk? Resultat av nio fokusgruppssamtal våren 2020.

Future Forests Rapport 2021:1

ISBN:978-91-7855-497-3 (elektronisk)

2020

 Rapportframsida Mångbruk av skog

Mångbruk av skog– om att utveckla skogens mervärden

Future Forests Rapport 2020:5

ISBN:978-91-576-9772-1 (elektronisk)

 Framsida Rapport Skogen räcker inte

Skogen räcker inte - hur ska vi prioritera?

(reviderad september 2020)

Future Forests Rapport 2020:4

ISBN: 978-91-576-9765-3 (elektronisk)

Framsida på rapport om effektiva samverkan inom ramen för skogspolitiken

Vägar till effektiva samverkansprocesser - styrning, deltagande och dialog inom skogspolitikens ramar.

Future Forests Rapport 2020:3

ISBN: 978-91-576-9733-2 (elektronisk)

Framsida av Future Forests rapport om att mäta mångfald

Mäta biologisk mångfald. En jämförelse mellan olika länder. 

Future Forests Rapport 2020:2

ISBN: 978-91-576-9734-9 (elektronisk)

Rapport om grankloner i svenskt skogsbruk

Grankloner i svenskt skogsbruk. En kunskapssammanställning och utvärdering. 

Future Forests Rapport 2020:1 (elektronisk)

ISBN: 978-91-576-9717-2

2019

Rapport med kunskapsunderlag för regionala skogsprogram

Kunskapsunderlag för regionala skogsprogram i norr.

Future Forests Rapport 2019:1

ISBN: 978-91-576-9642-7

2017

Hyggesfritt skogsbruk. En kunskapssammanställning från Sverige och Finland.

Future Forests Rapport 2017:1

ISBN: 978-01-576-9264-1

Debatten om hyggesfritt skogsbruk. En analys av begrepp och argument i svenskt pressmaterial 1994-2013.

Future Forests Rapport 2017:2

ISBN: 978-91-576-9264-1

2015

Future Forests Rapport 2014:1

ISBN: 978-91-576-9204-7

 

Rapport om det Nationella skogsprogrammets dialogprocess

Future Forests Rapport 2014:2

ISBN:  978-91-576-9254-2

  

Idéer och värderingar - Rapport från Future Forests fas 1 2009-2012

Future Forests Rapport 2014:3

ISBN: 978-91-9265-8

  

Skogens nyttigheter - Rapport från Future Forests fas 1 2009-2012 

Future Forests Rapport 2014:4

ISBN: 978-91-576-9287-0

   

 2013

Skogens skötsel - Rapport från Future Forests fas 1 2009-2012

Future Forests Rapport 2013:1

ISBN: 978-91-576-9158-3

  

Biodiversitet - Rapport från Future Forests fas 1 2009-2012

Future Forests Rapport 2013:2

ISBN: 978-91-576-9160-6

  

Mark och vatten - Rapport från Future Forests fas 1 2009-2012

Future Forests Rapport 2013:3

ISBN: 978-91-576-9161-3

  

Värderingar och attityder - Rapport från Future Forests fas 1 2009-2012

Future Forests Rapport 2013:4

ISBN: 978-91-576-9176-7

  

Svampar och insekter - Rapport från Future Forests fas 1 2009-2012

Future Forests Rapport 2013:5

ISBN: 978-91-576-9195-8

  

Skogspolitik och styrning - Rapport från Future Forests fas 1 2009-2012

Future Forests Rapport 2013:6

ISBN: 576-9196-5