Skog & Framtid

Senast ändrad: 20 februari 2020

Vill du få Skog&Framtid helt utan kostnad i brevlådan istället? Maila namn och adress till annika.mossing@slu.se De uppgifter du skickar in kommer att behandlas av SLU för att administrera och hantera din beställning. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

De uppgifter du skickar in kommer att lagras och behandlas av SLU för att administrera och hantera din beställning. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Under 2011 - 2017 samdistribuerades Skog & Framtid med Skogsstyrelsens tidning Skogseko och skickades ut till Sveriges privata skogsägare i en upplaga på ca 225 000. Här finns alla utgivna nummer av Skog&Framtid för nedladdning.

2018

Skog & Framtid Nr 1 2018 Ladda ner 

Ur innehållet: Vad räcker skogen till? Temanummer om skogens roll i den framväxande bioekonomin.

 • Är skogen redan intecknad?
 • Hur kan vi öka tillväxten i skogen?
 • Bioekonomin kräver politisk nävaro säger statsvetare
2017

Skog & Framtid Nr 2 2017 Ladda ner 

Ur innehållet: Ett temanummer om hyggesfritt skogsbruk i Sverige och i Tyskland.

 • Hur gör de i Lübeck?
 • Naturhänsyn i hyggesfritt skogsbruk
 • Vi måste prata om skogen

Skog & Framtid Nr 1 2017 Ladda ner 

Ur innehållet: Tidningen sammanfattar några av de viktigaste resultaten från Future Forests mellan 2009 och 2016:

 • Om hyggesfritt skogsbruk och blandskog
 • Om framtidsstudier
 • Om skogen och klimatet
 • och mycket mer...
2016

Skog & Framtid Nr 2 2016 Ladda ner 

Ur innehållet:

 • Kan reflexivt tänkande mildra konflikterna inom skogsbruket?
 • Professor Urban Nilsson om hur vi kan få mer av variation i skogen
 • Ny forskning om betesskador
 • Om skogens klimatnytta - att bruka eller inte bruka.
 • Om markägarnas roll och om framtida efterfrågan  på svensk skogsråvara

Skog & Framtid Nr 1 2016 Ladda ner

Ur innehållet:

 • Erland Mårald: Läge att tänka nytt om skogen
 • Om skogspolitikens frihet under ansvar
 • Sverige har valt mer-av-allt-vägen
 • Tre missuppfattningar om skog och klimat
 • Tydligare bild av skogens sociala värden

 

2015

Skog & Framtid Nr 2 2015  Ladda ner
Ur innehållet:

 • Klimatnyttan handlar om mer än klimat
 • Balansen mellan träden och skadegörarna
 • Världens vatten: en fråga om skog
 • Mycket att lära efter den stora skogsbranden 
 • Parallella regelverk bakom bristen på samsyn

Skog & Framtid Nr 1 2015 Ladda ner

Ur innehållet:

 • Före detta statsminister med stark tro på landet
 • 20 år med naturhänsyn
 • Ljus framtid för landsbygden
 • Johanna följer det nationella skogsprogrammet
 • "Välskötta skogar vackrast"

 

2014

Skog & Framtid Nr 1 2014 Ladda ner.

Ur innehållet:

 • Det skogliga perspektivet håller på att breddas
 • 10 år sedan stormen Gudrun - logiskt med återplantering av gran
 • Kempestiftelsen stöder forskning i norr
 • Heureka ger vägledning om framtiden

Skog & Framtid Nr 2 2014 Ladda ner.

Ur innehållet:
 • "Dags att bryta dödläget i skogsdebatten" - Statsvetaren Camilla Sandström
 • Visioner för framtidens skog
 • Hyggesfritt
 • Blandskog
 • Skogens esetiska värden 
2013

Skog & Framtid Nr 1 2013 Ladda ner.

Ur innehållet:

 • Kunskap om granens arvsmassa öppnar nya möjligheter 
 • Intervju med idéhistorikern Erland Mårald
 • Symbiosen mellan träd och svamp - inte alltid ett harmoniskt äktenskap
 • Anneli Ågren hittar skogens osynliga bäckar

 Skog & Framtid Nr 2 2013 Ladda ner.

Ur innehållet:

 • Vilken effekt får dagens naturvårdsåtgärder i framtiden - Thomas Ranius försöker ta reda på det
 • Intervju med Wilhelm Agrell, ledamot i Future Forests styrelse
 • Trakthyggesbruket - äldre än många tror
 • Rutig skog - kan det vara ett alternativ?

 

2012

Skog & Framtid Nr 1 2012 Ladda ner.

Ur innehållet:

 • Höjd beredskap för alternativa trädslag när klimatet blir varmare
 • Den svenska skogbruksmodellen ska vidareutvecklas
 • Vem får plocka bär?
 • Naturligt - lätt att säga, omöjligt att definiera

 Skog & Framtid Nr2 2012 Tema: Debatten om skogen Ladda ner.

Ur innehållet:

 • Historiskt perspektiv på debatten kring skogsbrukets naturhänsyn
 • Svensk naturhänsyn- inte bara i Sverige
 • Intensivodling -en fråga som delar Sverige
 • Skogens estetiska värden

 

2011

Skog & Framtid Nr 1 2011- Tema naturhänsyn Ladda ner.
Ur innehållet:

 • Skogens roll i klimatarbetet
 • Om forskningsprogrammet Future Forests
 • Skogens rekreationsvärden
 • Om människors värderingar och attityder till skog

 Skog & Framtid Nr 2 2011 - Tema Bioenergi Ladda ner.

Ur innehållet:

 • Intervju med Anders Wijkman om förnybar energi
 • Om långliggande fältförsök - skogsforskningens guldgruva
 • Om triadskogsbruk
 • Water Footprint med frågetecken
 • Den nya älgförvaltningen för jägare och skogsägare

 

 

Sidansvarig: annika.mossing@slu.se