Hoppa till huvudinnehåll

Hyggesfritt skogsbruk

Intresset är stort för hyggesfritt skogsbruk bland skogsägare i Sverige. Vi stärker kunskapsläget.

hyggfri

Vad är hyggesfritt skogsbruk?

Hyggesfritt skogsbruk på skogsmark med produktionsmål innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor. Med hyggesfria metoder går det att uppnå variation i skogen och hänsyn till skogens olika värden.

Just nu arbetar SLU med att identifiera kunskapsluckor med hyggesfria metoder i anslutning till vattendrag.

Forskningsprojekt

Nyfiken om pågående forskning på SLU om hyggesfritt skogsbruk? Ta en titt här!

Välbesökt seminarium om hyggesfritt skogsbruk

4 maj arrangerade SLU Future Forests, Skogsstyrelsen och Skogforsk ett andra seminarie i sin serie om hyggesfritt skogsbruk. Föreläsningarna går nu att se i efterhand.

Hyggesfritt skogsbruk

Rapporter och sammanställningar

Här hittar du kunskapssammanställningar och populärvetenskapliga framställningar om hyggesfritt skogsbruk som tagits fram inom Future Forests.

En skogsmaskin skördar träd. Foto.

Variationsrikt skogsbruk

Det fanns en tid då staten drev kampanj om att kalhyggesbruk var det bästa för samhället. Nu hörs andra tongångar - bland riksdagens miljömål finns ett mer variationsrikt skogsbruk. Men vad är det? Och hur ska det gå till?

Erfarenheter och forskning om hyggesfria metoder

Blädning, överhållen skärm och luckhuggning är tre sätt att bruka skog utan stora hyggen. Här får vi se skogsägare som provar, entreprenörer som praktiserar och forskare som undersöker.

Publicerad: 20 september 2023 - Sidansvarig: futureforests@slu.se

Emma Holmström, Programchef för Future Forests
emma.holmstrom@slu.se, 040-41 51 14

Anudini Wijayarathna, Kommunikatör för Future Forests
anudini.wijayarathna@slu.se

Future Forests
futureforests@slu.se

 

Loading…