Sveriges lantbruksuniversitet

Future Urban Sustainable Environment, FUSE

Forskningsprogrammet FUSE arbetar för att stötta en planering och organisering av energieffektiva urbana områden där en markhushållning sparar mark för odling av livsmedel och råvaror samtidigt som den förbättrar livskvaliteten för människan och bidrar till hållbara miljöer.