SLU Future Foods seminarier

Senast ändrad: 29 september 2020

Forskningsplattformen SLU Future Food arrangerar regelbundet seminarier. Oftast hålls de i universitetets lokaler som man kan delta i via videokonferens på någon av de orter där SLU finns (eller om ni har eget videokonferenssystem). Vi strävar efter att ge möjlighet att ta del av innehållet via streaming. Här lägger vi dokumentation och länkar till filmade seminarier när vi kan erbjuda det.

190924

Framstående forskare inom mark- och vattenresurser, markanvändning, animalieproduktion, makt-och matperspektiv delade i det här seminariet med sig av sina synteser för framtida behov och användningar av våra matproduktionssystem globalt och i Sverige. Målsättning med dagen var att identifiera strategiska utmaningar för SLU och andra som är engagerade i att skapa hållbara livsmedelssystem  i ett föränderligt klimat. Ett samarrangemang mellan SLU Global och SLU Future Food.

Dokumentation från dagen: Climate resilient food production in 2050

190507 Lantbruket och klimatet

Ett seminarium med tema vatten, extremväder och klimatanpassning. Beslutsfattare, rådgivare, lantbrukare, forskare och studenter diskuterade hur vi skapar ett hållbart lantbruk som klarar ett klimat i förändring. Presentationerna under dagen (pdf-format):

Se hela programmet här.

190320 Integrering av odling på land och i vatten – ett framgångskoncept för matproduktion i framtiden?

SLU Future Food och SLU Aquaculture arrangerade ett lunchseminarium med KSLA Wallenberg Professor Barry Costa-Pierce. Costa-Pierce är en internationell ledande forskare inom fiske och akvakultur. Hans forskning rör utveckling av hållbara system för akvakultur utifrån ett holistiskt perspektiv. I sin presentation pratar Barry Costa-Pierce om framtida utmaningar och möjligheter för marin sjömat och akvakultur, akvaponik med mera.

190328 Miljö och hälsosam mat – ingen enkel ekvation

Lena Hulthén och Ingrid Larsson vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, beskrev och diskuterade kring kring de näringsmässiga begränsningarna av olika vegetariska koster, sårbara grupper och gav förslag på hälsosam mat med begränsad påverkan på miljön. Det finns ingen presentation eller inspelning från seminariet, men i en artikel i Dietistaktuellt (nr 2 2019) diskuterar samma författare det som togs upp på seminariet.

181018 Hur kan vi omvandla vetenskap till handling?

Anna Richert berättar hur WWF arbetar för att produktion och konsumtion av mat ska bli mer hållbara. Presentationen fokuserar på några av de verktyg som organisationen erbjuder. Ett bra exempel är Köttguiden, som ursprungligen utformades på SLU, men nu finns hos WWF sedan 2015. Exempel på arbetet med omställningen av företag i livsmedelskedjan presenteras också, samt verktyg för hållbara dieter.

Ett formateringsfel gör att texten i bildpresentationen i filmen ser konstig ut men den ser ut som vanligt i den nedladdningsbara pdf:en ovan.

180704 Käk för kris och krig – livsmedelsberedskap för en ny tid

Försvarsberedningen föreslår att Sverige ska återupprätta livsmedelsberedskapen, till en uppskattad kostnad av 700 miljoner kr/år från 2021. Hur kan vi med hjälp av aktuell forskning bygga beredskapen på ett sätt som samtidigt skulle göra Sveriges livsmedelssystem mer hållbart? Ett seminarium som hölls under Almedalsveckan i Visby.

.

180703 Fake eller fakta om mat?

Vem kan man lita på? Hur kan vi fatta kloka beslut, när vi inte har tid eller kunskap nog att ta reda på vad som är fakta eller fake? Under Almedalsveckan 2018 zoomade SLU Future Food in fake news, matmyter och ifrågasättandet av etablerad kunskap.

Moderator Annika Åhnberg. Medverkande Emma Frans, ungdomspolitiker, Livsmedelsakademien, Livsmedelsverket m fl.

180522 The Food and the Future

Hur ser framtidens konsumenter och makthavare på mat, måltider och butiker? ICA berättar om sitt framtidsarbete.

180508 Svenska mat- och måltidsideal genom historien (och hur de kan - eller inte kan - förutspå våra framtida matvanor)

Richard Tellström berättade om svenskarnas idéer och ideal kring mat och måltider ut genom historien, och vad har format dem? Hur kan de förutspå våra framtida matvanor?

180509 Det nya matlandskapet - går den lokala relationsmaten att skala upp?

SLU Future Food i samarbete med Ultuna matkooperativ, Ultimat, bjöd in till ett lunchseminarium med Rebecka Milestad, docent vid institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik på KTH.

180411 Det svenska måltidsundret. Från gastronomiskt u-land till världstopp – hur kunde det ske?

Carl-Jan Granqvist, Karsten Thurfjell och Hans Wallensteen besöker SLU för att beskriva det svenska måltidsundrets framväxt, dels ur ett historiskt perspektiv, men främst med fokus på de nutida skeenden som bidragit till vårt nyvunna internationella anseende.

171108 Mer baljväxter på åkern och tallriken – hur kommer vi dit?

Vad finns det för möjligheter att utöka både svensk produktion och konsumtion av baljväxter? Hur nyttigt är det att äta baljväxter och hur miljövänliga är de egentligen?

Arrangörer: SLU, Partnerskap Alnarp, Baljväxtakademin och projektet New Legume Foods.

171101 Richard Tellström: Mat, livsmedel och måltider – same same, but different

Richard TellströmEtt lunchseminarium om människans idéer och hur hon omsätter dem i mat, dryck och måltider, och varför samtidsmänniskan i Sverige aldrig blir nöjd med sina matval utan ständigt jagar den lycka som hon tror finns i dieter och ovanliga livsmedel.

 

171019 Dåtidens frukost och framtidens mat

frukost

 

Ett frukostseminarium vid branschdagen Livsmedelsforum i Malmö. Måltidsforskaren Richard Tellström berättar om svenskens frukostvanor genom tiderna, SLU-forskarna Elin Röös och Per Sandin redogör för matens miljöpåverkan och de etiska val vi ställs inför när vi äter. Kort sagt: hur den egna frukosten hänger ihop med de stora frågorna.

Sidansvarig: futurefood@slu.se