Workshopar

Senast ändrad: 03 februari 2021
Workshop om insekter som mat och foder

Forskningsplattformen SLU Future Food arrangerar regelbundet workshopar, både interna för SLU-forskare och workshopar öppna för andra deltagare. Oftast hålls workshopar i universitetets lokaler som man kan delta i via videokonferens på någon av de orter där SLU finns (eller om ni har eget videokonferenssystem). Här lägger vi dokumentation när vi kan erbjuda det.

181122 Jordbrukets klimatanpassning – så kommer vi vidare

Aktörer från forskning, näringsliv, myndigheter och finansiärer möttes för att skapa möjligheter till konkret samverkan i frågor som rör jordbrukets klimatanpassning. Ett 40-tal deltog i workshopen som hölls i Spårvagnshallarna i Stockholm. Dagen utmynnande i ett antal konkreta projektförslag att jobba vidare med. SLU Future Food erbjuder möjligheter för de projekt som vill utveckla projektidéerna vidare.

Projektidéer från workshopen:
  • Samverkan om hur vi får ut forskningsresultat till rådgivare, kluster och lantbrukare.
  • Kan nationella riktlinjer skapa samverkan mellan olika sektorer, myndigheter och kommuner?
  • Klimatanpassning & livsmedelsberedskap
  • SLU i samverkan för att bli en ledande aktör i klimatanpassningar av jordbruket
  • Samverkan mellan stad och land
  • Samverkan inom/kring vattenhushållning
  • Skapa ett kunskapscentrum för mellangrödor
  • Nya proteinkällor. Vem gör vad?
  • Målkonflikter och kunskapsluckor till beslutsfattare

Läs konkretisering av samverkansidéerna (pdf)

180206 Insekter som mat och foder i Sverige

Både i Sverige och i resten av världen behövs det mer kunskap om insekter som mat och foder. Vid denna workshop samlas forskare, företagare och andra intresserade för att mötas och diskutera viktiga frågor och kunskapsluckor, samt etablera samarbeten för att utveckla ny kunskap. 

Presentationer från workshopen:
Övrigt material:

180130–31 Sustainable intensification of agriculture – Challenges in soil science confronting global food security

The aim of this two-day exploratory workshop is to gather SLU researchers focusing on soil science related questions within the area of sustainable agriculture. The workshop should act as a think-tank for future common research proposals both on the national as well as the international level.

 

Sidansvarig: futurefood@slu.se