Tvärvetenskap

Senast ändrad: 28 juni 2022
Skärmflygare. Foto.

Komplexa utmaningar kräver en palett av lösningar och ett brett tänkande, en palett i många färger. Ett av SLU Future Foods viktigaste mål är att utveckla tvärvetenskapliga arbetssätt inom området ”ett hållbart livsmedelssystem” genom att stimulera samarbeten över vetenskapliga disciplingränser. Läs mer på vår temasida om tvärvetenskap.


Kontaktinformation