Ät mindre kött men mer av djuret

Senast ändrad: 20 januari 2020
Kor i stall. Foto.

Köttkonsumtionen i Sverige minskar, samtidigt som andelen svenskt kött ökar. En positiv trend enligt Anders Karlsson, Sveriges enda professor i köttvetenskap. Men vad ligger bakom konsumentens val av kött i butiken, och vad händer med de delar av djuret vi inte äter?

Anders Karlsson jobbar på institutionen för husdjurens miljö och hälsa på SLU i Skara och är expert på köttkvalitet. Han menar att konsumenten vill ha kött av hög kvalitet, men att kvalitet kan innefatta många olika saker. Ätkvaliteten på köttet beror bland annat på vilka gener djuren har och vilket foder de fått äta. En allt viktigare kvalitetsaspekt för konsumenten är det levande djurets välmående, alltså det som brukar kallas för djurvälfärd.

– Budskapet om att svensk köttproduktion har god djurvälfärd och låg antibiotikaanvändning verkar ha nått fram till konsumenten, säger Anders. Däremot importerar vi fortfarande väldigt mycket kött från vissa djurslag, som lamm till exempel. Så det finns stort utrymme för förbättring.

Anders har också forskat om biprodukter från köttproduktionen, det vill säga de delar av djuret som vi idag inte äter. Förr i tiden åt man i princip alla delar av djuren, även inälvor, men idag blir en stor andel till svinn eller används till djurfoder eller biogasproduktion. Att föda upp djur kräver mycket resurser och orsakar stor miljöbelastning. Därför är det också viktigt att vi tar tillvara hundra procent av djuret, enligt Anders.

Fakta:

Den här artikeln publicerades ursprungligen inför Matologi 2019. Matologi var en matfestival som anordnades av SLU under åren 2015-2019. 


Kontaktinformation

Anders Karlsson, professor i köttvetenskap
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
anders.h.karlsson@slu.se, 0511-67210

Sidansvarig: anna-maria.wremp@slu.se