Framtidens grönsaksdisk

Senast ändrad: 03 februari 2021
Röda och gula paprikor, foto.

Vad du hittar i grönsaksdisken styrs till stor del av konsumenternas värderingar och beteenden där efterfrågan och utbud är starkt kopplade till varandra. De ständigt pågående förändringarna i konsumentbeteende påverkar inte bara grönsakssortimentets utformning idag utan också hur framtidens grönsaksdisk kan komma att se ut.

Att förstå framtidens efterfrågan av grönsaker är därför av största vikt för att kunna odla på ett hållbart sätt; Vilka grönsaker behöver odlas? Hur behöver den framtida odlingen planeras? Hur ska produkterna förädlas och förpackas för att kunna möta konsumenternas behov och önskemål?

På SLU har forskare genomfört projektet "Framtidens grönsaksdisk" för att identifiera vilka produkter eller produktgrupper i grönsakskategorin som odlas eller är möjliga att odla i Sverige och som har, eller förväntas få, en positiv utveckling. Projektet utgår från intervjuer med aktörer i hela värdekedjan för grönsaker, från producent till butik där målet är att skapa en bild av framtidens grönsakssortiment för att främja en hållbar grönsaksproduktion.

Projektet har identifierat ett antal trender, bland annat hälsotrender, ökat intresse för vegetarisk kost, bekvämlighet och ökat intresse för ursprung och ekologiskt som är drivande i utvecklingen av vilka grönsaker vi hittar och i framtiden kommer hitta i grönsaksdisken.

Läs mer i rapporten Framtidens grönsaksdisk (pdf). En rapport från SLU Future Food. Publ. 2017.

Fakta:

Den här artikeln publicerades ursprungligen inför Matologi 2018. Matologi var en matfestival som anordnades av SLU under åren 2015-2019. 

Sidansvarig: anna-maria.wremp@slu.se