Använd hjärnan när du äter.

Senast ändrad: 02 december 2021

Insekter är eftertraktade som livsmedel i stora delar av världen redan idag. Insekterna äts i första hand för att de är goda, men flera studier visar att de också har ett högt näringsvärde.

Man kan till exempel göra mjöl av dem och använda proteinfraktionen till att baka proteinkakor (protein bars). En stor fördel med insektsodling jämfört med vanlig köttproduktion är att insekter kräver betydligt mindre foder för att växa och ge ”kött”. Ökad konsumtion av insekter skulle därför kunna göra att jordbruksmarken kan föda fler människor och utsläppen av växthusgaser minska.​ 

Många av de kända ätbara insekterna verkar kunna äta sådant som vi människor inte kan leva på, vilket gör att resurser kan användas på ett effektivt sätt. Använd hjärnan när du väljer din mat i framtiden. Mat som produceras i insektsodlingar är både nyttiga, goda och kan bidra till ett hållbart livsmedelssystem.

Vill du läsa mer? Tankarna är hämtade ur en forskningsrapport från Framtidens lantbruk: Insects as Food – Something for the Future? En kortare sammanfattning hittar du i informationsbladet Insekter som livsmedel i Sverige.