Blir honungsbin ditt framtida fredagsmys?

Senast ändrad: 02 september 2020

I dagsläget används cirka 70% av den globala jordbruksmarken på olika sätt inom köttproduktion. 2050 förutspås efterfrågan på köttprodukter vara dubbelt så stor som idag. Detta kräver innovativa förslag för att hitta lösningar.

Protein från odlade insekter kan vara ett framtida alternativ till annat kött. Vårt populära honungsproducerande tambi är relativt lätt att odla, åtminstone i mindre skala. Tillsammans med mjölbaggens larver och hussyrsa utgör de tre insekter som förekommer naturligt i Sverige och därför inte skulle utgöra någon risk för vårt ekosystem om de skulle smita från en odling.

Mycket tyder på att proteinet, åtminstone i hussyrsan och mjölbaggelarven, har en aminosyrasammansättning som passar bra i en varierad kost för både barn och vuxna. Men det är förstås också viktigt att det går att laga god mat på dem. Kanske kan vårt tambi inte bara producera din honung utan även bli ditt fredagsmys i framtiden?

Vill du läsa mer? Tankarna är hämtade ur en forskningsrapport från Framtidens lantbruk: Insects as Food – Something for the Future? En kortare sammanfattning hittar du i informationsbladet Insekter som livsmedel i Sverige.

Sidansvarig: futurefood@slu.se