In an emergency, choose the burger.

Senast ändrad: 02 september 2020

Hur skulle matproduktionen vid våra lantbruk påverkas av försörjningskriser, som bränslebrist, elavbrott eller stopp av foderimport och andra insatsvaror?

I vanliga fall förespråkas att vi äter mindre nötkött för klimatets skull, men i vissa lägen kan man behöva resonera annorlunda.

Ur beredskapssynpunkt är nötköttsproduktion på naturbeten optimal i termer av att produktionen är energieffektiv – djuren kan under stor del av året, om än inte hela, livnära sig på betesmarker som inte är lämpade för att odla mat till människor.

Både gris- och kycklingproduktion är beroende av spannmålsproduktion, vilket gör dem mycket sårbara vid försörjningsstörningar. I en försörjningskris är det alltså sannolikt nötköttsburgare som serveras.

Vill du läsa mer? Tankarna är hämtade ur en intervjuundersökning med tjugo lantbrukare från Framtidens lantbruk: Hur skulle Sveriges lantbruk drabbas vid en avspärrning?

Sidansvarig: futurefood@slu.se