Parmiddag år 2037. Vad ligger på tallriken?

Senast ändrad: 03 februari 2021

I denna studie ges tre exempel på hur en kost som baseras på principen att begränsa uppfödningen av djur för kött och mjölk till fodermedel som inte vi människor kan (ecological leftovers).

Naturligtvis skiljer sig kosten åt för olika personer beroende på vad man föredrar.  Kosten visar sig ändras radikalt i alla scenarier – ställer vi upp på det? Traditionella grödor och djur inkluderas i denna studie men mycket spännande forskning är på gång kring helt nya sätt att producera mat och nya typer av livsmedel.

Det talas om insekter, alger och odlat kött… Troligtvis ser en framtida hållbar kost mycket annorlunda ut. Så, vad serverar du vid middagen 2037?

Vill du läsa mer? Tankarna är tagna ur en forskningsrapporten från Framtidens lantbruk: Kött och mjölk från djur uppfödda på bete och restprodukter – ger det en hållbar kost?

Sidansvarig: futurefood@slu.se