Vad blir det för kaffe på äldreboendet?

Senast ändrad: 02 september 2020

Kan en etisk matris användas som beslutsstöd vid offentlig upphandling av livsmedel?

Den etiska matrisen är ett verktyg för att analysera och utvärdera olika val ur ett etiskt perspektiv. Matrisen bygger på tre etablerade moraliska principer (respekt för välbefinnande, autonomi och rättvisa) och alla de intressenter som är relevanta för den specifika frågan.

Matrisen kan användas som underlag för ett tänkt beslut, till exempel om man ska servera vanligt eller rättvisemärkt kaffe på kommunens äldreboende. Vad blir det för kaffe som serveras vid framtidens äldreboende?

Vill du läsa mer? Tankarna är hämtade ur rapporten Etiska hänsyn vid offentlig upphandling av livsmedel som redovisar resultat från ett forskningsprojekt med samma namn.

Sidansvarig: futurefood@slu.se