Varje person får 2100m2 åker. Vad odlar du?

Senast ändrad: 02 september 2020

Har du funderat på våra matvanors miljöpåverkan? Hur ska du välja för att matproduktionen ska uppfylla så många miljömål som möjligt?

Och vad är egentligen viktigast – att äta kött – att dricka mycket mjölk – stor biologisk mångfald – att maten är hälsosam – att maten räcker till många – att djuren har det bra – att landskapet är vackert – att många får jobb på landsbygden?

Detta projekt grundar sig bland annat på ett antagande om att antalet människor på jorden måste dela på den mängd jordbruksmark som finns globalt. Om vi delar lika blir det 2100 m2 per person och då räcker den svenska jordbruksmarken till 13,5 miljoner människor. Resultaten från denna studie visar att det går att föda Sveriges befolkning och fler där till på ett hälsosamt sätt utan att importera stora mängder mat. Vad skulle du odla?

Vill du läsa mer? Tankarna är hämtade ur en forskningsrapport från Framtidens lantbruk: Kött och mjölk från djur uppfödda på bete och restprodukter – ger det en hållbar kost? Resultat från projektet Hållbar svensk proteinkonsumtion

Sidansvarig: futurefood@slu.se