Kontakta en livsmedelsforskare

Senast ändrad: 03 februari 2021

För att uppnå ett hållbart livsmedelssystem är forskning inom livsmedelsvetenskap viktigt. På SLU arbetar ett sextiotal forskare med livsmedelsforskning. Läs mer nedan för att komma i kontakt med forskare i olika områden!

På SLU arbetar många med livsmedelsforskning. Läs mer nedan för att komma i kontakt med forskare i olika områden!

Lutz Ahrens

Docent i organisk miljökemi vid vid Institutionen för vatten och miljö
Forskningsområde: Organiska miljöföroreningar i vatten och luft
CV-sida

Beatrix Alsanius  

Professor vid Institutionen för biosystem och teknologi
Forskningsområde: Mikrobiella samspel i det hortikulturella produktionsnätverket, som bland annat innefattar livsmedelssäkerhet och -kvalitet, tarm- och andra humansmittor på frukt och grönt, växthälsa och mikrobiologisk bekämpning av växtsjukdomar, mark-/substratbördighet samt betydelse av organiska ämnen.
CV-sida

Mariette Andersson   

Forskare vid Institutionen för växtförädling
Forskningsområde: Designa växter för att producera skräddarsydda föreningar som ger fördelar för vår hälsa och / eller vår miljö, genom att använda bioteknik.
CV-sida

Roger Andersson

Professor vid Institutionen för molekylära vetenskaper
Forskningsområde: Kostfiber och stärkelse. Roger har jobbat mest med spannmålsprodukter, men även andra vegetabiliska livsmedel. Ett viktigt syfte är att finna och förklara samband mellan polysackaridernas kemiska, teknologiska och nutritionella egenskaper i såväl livsmedelsråvaror som konsumentprodukter.
CV-sida

Erik Andreasson

Professor vid Institutionen för växtskyddsbiologi
Forskningsområde: Växters förmåga att hantera stress och sjukdomar
CV-sida

Sofia Boqvist   

Universitetslektor vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Forskningsområde: Veterinär folkhälsa, mikrobiell livsmedelssäkerhet och risk analys, och epidemiologi, med fokus på zoonotiska infektioner.
CV-sida

Anders Carlsson

Professor vid Institutionen för växtförädling
Forskningsområde: Växtförädling med inriktning på bioteknik
CV-sida

Linley Chiwona-Karltun

Forskare vid Institutionen för stad och land
Forskningsområde: Insekter som mat
CV-sida

Annie Drottberger

Doktorand vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykolog
Forskningsområde: Hur viktigt är det för framgångsrika trädgårdsföretag att snabbt ta till sig nya tekniska innovationer?
E-post

Lena Ekelund Axelson  

Professor i hortikulturell ekonomi. Vicedekan för forskning inom livsmedel och trädgård vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap.
Forskningsområde: Företagsekonomi
CV-sida

Mattias Eriksson 

Forskare vid Institutionen för energi och teknik
Forskningsområde: Hur livsmedelssystemet kan bli mer hållbart genom minskat matsvinn
CV-sida

Anders Glynn   

Professor i toxikologi vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Forskningsområde: Mänsklig exponering för kemikalier / element i mat och dricksvatten.
CV-sida

Åsa Grimberg

Forskare vid Institutionen för växtförädling
Forskningsområde: Förädling av åkerböna, nya oljegrödor och vegetabilisk proteinproduktion.
CV-sida

Oleksiy Guzhva

Forskare vid Institutionen för biosystem och teknologi
Forskningsområde: Nya teknologiska utvecklingar för lantbruket, t ex sensorteknik, datorseende, IoT och digitalisering, smarta stallar
CV-sida

Sara Hallin

Professor vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Forskningsområde: Molekylär mikrobiell ekologi i mark och vattenreningprocesser
CV-sida

Su-lin Hedén

Forskare vid Institutionen för molekylära vetenskaper
Forskningsområde: Livs- och fodermedel
E-post

Per Hofvander

Forskare vid Institutionen för växtförädling
Forskningsområde: Växtförädling
E-post

Monika Johansson

Forskare vid Institutionen för molekylära vetenskaper
Forskningsområde: Mjölkråvara som en bas till förädlade mejeriprodukter.
CV-sida

Eva Johansson    

Professor vid Institutionen för växtförädling
Forskningsområde: Att kombinera kunskap inom agronomi, miljö, växtmaterial och bearbetning för att erhålla den mest lämpliga växtbaserade biomassan för produktion av mat, foder, material, kemikalier och biogas.
CV-sida

Selvaraju Kanagarajan 

Forskare vid Institutionen för växtförädling
Forskningsområde: Växtförädling
E-post

Anders Karlsson   

Prefekt för institutionen för växtförädling,  Professor i växtförädling med inriktning på bioteknik
Forskningsområde: Växtförädling med inriktning på bioteknik
CV-sida

Sammar Khalil

Forskare vid Institutionen för biosystem och teknologi
Forskningsområde: Mikrobiella interaktioner i hortikulturella produktionskedjor med fokus på biologisk bekämpning
CV-sida

Ramune Kuktaite    

Forskare vid Institutionen för växtförädling
Forskningsområde: Växtförädling
CV-sida

Stephan Köhler

Professor vid Institutionen för vatten och miljö
Forskningsområde: Beredning av dricksvatten i ett förändrat klimat
CV-sida

Carl-Johan Lagerqvist  

Professor vid Institutionen för ekonomi 
Forskningsområde: Beslutsfattande och management
CV-sida

Maud Langton   

Professor vid Institutionen för molekylära vetenskaper
Forskningsområde: Matens strukturer och egenskaper
CV-sida

Åse Lundh 

Professor vid Institutionen för molekylära vetenskaper
Forskningsområde: Mjölkråvarans kvalitetsegenskaper
CV-sida

Johan Lundqvist

Forskare vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Forskningsområde: Dricksvattenforskning och mänsklig exponering för kemikalier i dricksvatten och andra livsmedel
CV-sida

Ali Moazzami

Forskare vid Institutionen för molekylära vetenskaper
Forskningsområde: Organisk kemi
E-post

Lars Mogren

Forskare vid Institutionen för biosystem och teknologi
Forskningsområde: Odlingsmetodens betydelse för kvaliteten hos frilandsodlade grönsaker
CV-sida

Emina Mulaosmanovic

Doktorand vid Institutionen för biosystem och teknologi
Forskningsområde: Kolonisering av E. coli (EHEC) via skadade platser på lövgrönsaker som sallad
CV-sida

Elisabeth Müllner   

Forskare vid Institutionen för molekylära vetenskaper
Forskningsområde: Metaboliter - "slutprodukter" av cellulär process som återspeglar interaktionen mellan genetiska, epigenetiska, transkriptomiska, proteomiska faktorer med miljö- och livsstilsfaktorer.
CV-sida

William Newson

Forskare vid Institutionen för växtförädling
Forskningsområde: Växtproteiner för både livsmedel och industriella användningsområden, till exempel som biologiskt nedbrytbar plast
CV-sida

Lotta Nordmark

Universitetsadjunkt vid Institutionen för biosystem och teknologi
Forskningsområde: Hortikulturell produktionsfysiologi, produktion av vin i kallare regioner
CV-sida

Volkmar Passoth

Forskare vid Institutionen för molekylära vetenskaper
Forskningsområde: Jäst (om resurs för att producera biodiesel, livsmedel och foderingredienser
CV-sida

Jana Pickova

Professor vid Institutionen för molekylära vetenskaper
Forskningsområde: Metabolism an fisklipider och betydelsen av fisklipider kvalitet för människors hälsa
CV-sida
  

Thomas Prade

Universitetslektor vid Institutionen för biosystem och teknologi
Forskningsområde: Integration av produktion av livsmedel, foder, material och energi från jordbrukets grödor och restprodukter
CV-sida

Stefan Roos

Forskare vid Institutionen för molekylära vetenskaper
Forskningsområde: Livs- och fodermedel
E-post

Anna Karin Rosberg 

Universitetslektor vid Institutionen för biosystem och teknologi
Forskningsområde: T
rädgårdsvetenskap med inriktning mot mikrobiella samhällen kopplade till hortikulturella grödor
CV-sida

Kimmo Rumpunen

Forskare vid Institutionen för växtförädling
Forskningsområde: växtförädlare med ansvar för sortframställning av äpple, vinbär och havtorn
CV-sida

Sabine Sampels

Forskare vid Institutionen för molekylära vetenskaper
Forskningsområde: Kvalitetsaspekter på kött, fisk och animaliska produkter med fokus på lipider.
CV-sida

Gulaim Seisenbaeva  

Forskare vid Institutionen för molekylära vetenskaper
Forskningsområde: Nanoteknologi som innovativt verktyg mot insektsskadegörare
CV-sida

Ingrid Strid

Forskare vid Institutionen för energi och teknik
Forskningsområde: Livsmedelssystemets miljöpåverkan med särskild inriktning mot matsvinn, ofta med livscykelanalys som metod
CV-sida
 

Sara Spendrup

Universitetsadjunkt vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
Forskningsområde: Trädgårds- och företagsekonomi
CV-sida

Most Tahera Naznin

Universitetslektor vid Institutionen för biosystem och teknologi
Forskningsområde: Urban trädgårdsodling och matproduktion
CV-sida

Karin Wiberg

Professor vid Institutionen för vatten och miljö
Forskningsområde: Förbättrad vattenkvalitet och hållbart nyttjande av vatten
CV-sida

Jean W.H Yong

Professor vid Institutionen för biosystem och teknologi
Forskningsområde: Att producera växter med ett minskat beroende av mineralgödsel genom tillförsel av organiskt material som innehåller naturliga biostimulanter
E-post

Galia Zamaratskaia

Universitetslektor vid Institutionen för molekylära vetenskaper
Forskningsområde: Livsmedelskemi, köttvetenskap, biokemi och nutrition
CV-sida
 

Li-Hua Zhu

Forskningsassistent vid Institutionen för växtförädling
Forskningsområde: Växtförädling
E-post


Kontaktinformation

Sidansvarig: futurefood@slu.se