Sveriges lantbruksuniversitet

Marken i livsmedelssystemet

Hela 95% av vår matproduktion är beroende av markens ekosystemtjänster. För att säkra livsmedelsproduktionen krävs en god markvård i världen.

Publicerad: 27 februari 2020 - Sidansvarig: future.food@slu.se
Loading…