Carin Martiin: Mjölkproduktion och avsättning, en titt i backspegeln

Senast ändrad: 18 oktober 2021
Porträttbild av Carin Martiin.

Tisdag 12 oktober 14:00-14:45 – För att kunna titta framåt behöver vi också titta tillbaka: Hur kom vi hit? Med perspektiv på kor och mjölk framträder stora förändringar som hänger samman med bland annat industrialisering, urbanisering och digitalisering. Carin Martiin är agrarhistoriker och berättar om hur mjölkproduktionen utvecklats i Sverige sedan 1800-talet, från enstaka hushålls-kor som en del in en överlevnadsstrategi till dagens moderna lantbruk där ett fåtal gårdar producerar all mjölk till mejerierna.

Om föreläsningen

Kornas vardag ser annorlunda ut idag, jämfört med för trettio år sedan, för hundra år sedan och på 1800-talets landsbygd. Kon var då en del av en överlevnadsstrategi för de fattiga, samtidigt som större gårdar började se mjölken som en lönande produktion för export av smör.

Likaså har produktion och avsättning för mjölken förändrats. Omkring 1950, var antalet mjölkleverantörer som störst med cirka 270 000 besättningar som levererade till mejeri. Totalt producerades då 4,9 miljarder kilo mjölk, varav 3.9 miljarder levererades till mejeri, medan resten användes i natura. Sedan dess har närmare 99 procent av mjölkbesättningarna fallit bort och de som är kvar har expanderat enormt, särskilt sedan millennieskiftet.

Om föreläsaren

Carin Martiin är agronom och agrarhistoriker och har lång praktisk erfarenhet av mjölkproduktion. Hon arbetar bland annat med det SLF-finansierade forskningsprojektet ”Learning from the past – opportunities for a sustainable future” som har där fokus på de senaste trettio årens förändringar inom svensk mjölkproduktion. Carins tidigare forskning om kor och mjölk går tillbaka från 1800-talet och sträcker sig fram till idag.


Kontaktinformation

Margareta Emanuelson
Universitetslektor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Koordinator för Hållbara dieter från hållbara produktionssystem
Margareta.Emanuelson@slu.se, 018-67 16 49, 0703-35 74 70