Catarina Svensson: Motiverande samtal – en ny rådgivningsmetod för lantbruket

Senast ändrad: 18 oktober 2021
Bild på Catarina Svennson på golvet bredvid en ko.

Torsdag 14 oktober 11:00-11:45 – Kan motiverande samtal användas i rådgivning till lantbrukare? I denna föreläsning berättar Catarina Svensson, professor i hälsovård för nötkreatur, om motiverande samtal som rådgivningsmetod och hur den kan användas för att utveckla djurhälsa och lönsamhet i mjölkföretag. En god djurhälsa och lönsamma företag är grundpelare i en hållbar mjölkproduktion.

Om föreläsningen

Att snabbt tillägna sig nya kunskaper och effektiva arbetssätt har varit viktiga framgångsfaktorer för svenska mjölkproducenter. I detta arbete har rådgivningen haft en viktig roll. Samtidigt kan vi konstatera att känd kunskap och nya rön långt ifrån alltid tillämpas på gård och att långt ifrån alla råd genomförs. En bakgrund till detta kan vara att rådgivningen inte i tillräcklig grad tagit hänsyn till motivationsfaktorer och kompetensen på gården. Motiverande samtal är en kommunikationsmetod som syftar till att stödja en persons egna skäl och motiv för att genomföra olika förändringar. Det finns ett starkt forskningsstöd för metodens effekt när det gäller att stödja människor att genomföra olika livsstilsförändringar.

Om föreläsaren

Catarina Svensson är professor i hälsovård för nötkreatur och forskar bland annat om hur veterinären bör arbeta för att framgångsrikt bidra till att förebygga sjukdomar och minska antibiotikaanvändningen i animalieproduktionen. Ett annat forskningstema rör kalvar.

Hennes senaste forskningsprojekt har rört lantbrukares och veterinärers uppfattningar om förebyggande djurhälsoarbete, mjölkbönders beslutsfattande kring juverinflammation samt veterinär rådgivningskommunikation. Hon har också studerat mjölktilldelning till kalvar och metoder för att förebygga kalvdiarréer orsakade av parasitsjukdomen kryptosporidios.


Kontaktinformation

Margareta Emanuelson
Universitetslektor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Koordinator för Hållbara dieter från hållbara produktionssystem
Margareta.Emanuelson@slu.se, 018-67 16 49, 0703-35 74 70