Elisabet Nadeau: Vallens betydelse i hållbar mjölkproduktion

Senast ändrad: 18 oktober 2021
Porträttbild av Elisabet Nadeau.

Torsdag 14 oktober 13:00-13:45 – Att producera ett bra vallfoder med avseende på kvantitet, näring och hygien, är en av grundstenarna för en ekonomiskt och miljömässigt hållbar mjölkproduktion. Elisabet Nadeau är docent och forskningsledare vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa på SLU och på Hushållningssällskapet Sjuhärad. Hon belyser under sin föreläsning hela systemet från fält till mjölk.

Om föreläsningen

Fleråriga gräs och baljväxter, oftast odlade i blandning, är basen i mjölkkornas och ungdjurens foderstater, och bidrar därmed till ett hållbart kretslopp på gårdsnivå. Elisabet kommer i sin föreläsning att belysa forskning som handlar om utmaningar kring vallväxternas uthållighet i odlingen och som viktiga fiber- och proteinkällor till idisslare.  Hela systemet från fält till mjölk belyses i ett helhetsperspektiv.

Om föreläsaren

Elisabet Nadeau är husdjursagronom i grunden och har doktorsexamen samt post doc erfarenheter från USA. Hennes forskning handlar om tillämpbara frågeställningar kring värdering, konservering och utfodring av grovfoder till idisslare. Elisabet har ett brett nätverk inom lantbruksnäringen genom sina båda tjänster och som projektledare för Agroväst mjölkprogram. 


Kontaktinformation

Margareta Emanuelson
Universitetslektor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Koordinator för Hållbara dieter från hållbara produktionssystem
Margareta.Emanuelson@slu.se, 018-67 16 49, 0703-35 74 70