Håkan Jönsson: Mjölk och hållbarhet i historisk belysning

Senast ändrad: 18 oktober 2021
Porträttbild av Håkan Jönsson.

Måndag 11 oktober 10:00-10:45 – Mjölkens roll i samhället är under ständig förändring, i dag särskilt i relation till hållbar utveckling. Håkan Jönsson, docent i etnologi vid Lunds universitet, sätter dagens diskussioner i ett historiskt perspektiv och visar hur mjölkbönder och mejerier anpassat sig till olika utmaningar genom åren.

Om föreläsningen

Mjölkens roll i samhället är under ständig förändring, inte minst när det gäller mjölken i relation till hållbar utveckling. Föredraget sätter in dagens diskussioner kring mjölk och hållbarhet i ett historiskt perspektiv och visar hur mjölkbönder och mejerier har anpassat sig till olika utmaningar genom åren. Som avslutning diskuteras vilka lärdomar som kan dras för framtiden och hur mjölkens kulturarv kan bli en aktiv del av en hållbar omställning.

Om föreläsaren

Håkan Jönsson forskar och undervisar om kultur, mat och måltid i historia och nutid. Hans doktorsavhandling från 2005 handlade om mjölkens kulturella i betydelse i Sverige. Sedan dess har han gjort ett antal studier om den gastronomiska revolutionen, hur njutande av mat och dryck gick från ett moraliskt problem till eftersträvansvärd aktivitet på några årtionden under slutet av 1900-talet. Håkan har nyligen blivit antagen som gästprofessor i Food Studies vid SLU Alnarp, där han hoppas fördjupa sig i både entreprenörskap på landsbygden och hur mat, landskap och kultur påverkas av pågående omställningar mot hållbara livsmedelssystem

 


Kontaktinformation

Margareta Emanuelson
Universitetslektor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Koordinator för Hållbara dieter från hållbara produktionssystem
Margareta.Emanuelson@slu.se, 018-67 16 49, 0703-35 74 70