Helena Hansson: Ekonomisk hållbarhet i mjölkproduktionen

Senast ändrad: 18 oktober 2021
Porträttbild av Helena Hansson.

Tisdag 12 oktober 13:00-13:45 – Vad innebär ekonomisk hållbarhet och hur ser det faktiska ekonomiska läget ut bland mjölkgårdarna i Sverige? Hur kan vi mäta, förstå och följa ekonomisk hållbarhet? Och vilka ekonomiska värden ska vi beakta? Helena Hansson, professor i nationalekonomi föreläser om ekonomisk hållbarhet och hur framtidens hållbara mjölkproduktion kan utvecklas.

Om föreläsningen

Handlar ekonomisk hållbarhet bara om kronor och ören eller kan vi tänka på andra sätt? Att problematisera ekonomisk hållbarhet som mått och hur det bidrar till förståelsen av situationen kring mjölkgårdarna som den ser ut idag är centralt för vår förståelse av hur framtidens hållbara mjölkproduktion kan utvecklas.

Om föreläsaren

Helena Hansson är professor i nationalekonomi med inriktning mot jordbrukssektorns ekonomi vid Institutionen för ekonomi på SLU. Hennes forskning fokuserar bland annat på lantbrukares övergång till mer hållbara produktionsmetoder, hur detta kan stödjas av privat och publik policy samt hur lantbruket påverkas från ett ekonomiskt perspektiv. Helena bedriver även forskning kring ekonomisk effektivitet i lantbruket och hur detta kan mätas och förstås. Hon är en av två programchefer för Mistra Food Futures.

 


Kontaktinformation

Margareta Emanuelson
Universitetslektor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Koordinator för Hållbara dieter från hållbara produktionssystem
Margareta.Emanuelson@slu.se, 018-67 16 49, 0703-35 74 70