Johanna Karlsson: Mer mat med mjölk på gräs och biprodukter

Senast ändrad: 18 oktober 2021
Porträttbild av Johanna Karlsson.

Tisdag 12 oktober 10:00-10:45 – Kan vi producera mer livsmedel samtidigt som vi konsumerar hållbart producerad och näringsrik mjölk? Genom att utfodra mjölkkor med mycket gräs och lite biprodukter kan vi nå en effektiv mjölkprodution på foderstater som praktiskt taget inte innehåller några ingredienser lämpade som livsmedel. Johanna Karlsson disputerade år 2020 med avhandlingen ”Milk production from grass and byproducts – For improved sustainability in dairy production” och arbetar nu med maskininlärning på DeLaval.

Om föreläsningen

Med en växande befolkning väntas det globala behovet av livsmedel öka markant de kommande årtiondena. Nettoproduktionen av livsmedel ökar betydligt när vi utfodrar mjölkkor mycket gräs och kompleterar med lite biprodukter istället för att utfodra mycket spannmål och bönor. Det vill säga: mer livsmedel kan bli tillgängligt för människor samtidigt som vi kan konsumera hållbart producerad och näringsrik mjölk.

När mjölkkor utfodras stora mängder gräsklöverensilage med hög smältbarhet och små mängder kraftfoder baserat på olika biprodukter producerar de mycket mjölk utan negativa effekter på fodereffektivitet, metabolisk balans och fertilitet. Det går att nå en effektiv mjölkproduktion på foderstater som praktiskt taget inte innehåller några ingredienser lämpade som livmedel och därigenom bidra till en mer hållbar livsmedelsproduktion.

Om Johanna Karlsson

Johanna Karlsson är husdjursagronom i grunden och har arbetat som testare och testledare rörande robotmjölkning på DeLaval 2010-2015.  Förra året disputerade hon vid SLU med avhandlingen ”Milk production from grass and byproducts – For improved sustainability in dairy production” och är nu tillbaka på DeLaval som datavetare och arbetar med maskininlärningsmodeller


Kontaktinformation

Margareta Emanuelson
Universitetslektor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Koordinator för Hållbara dieter från hållbara produktionssystem
Margareta.Emanuelson@slu.se, 018-67 16 49, 0703-35 74 70