Karin Sjöström: Vilka faktorer har bäst effekt för hållbara förändringar på en mjölkgård?

Senast ändrad: 18 oktober 2021
Porträttbild av Karin Sjöström.

Fredag 15 oktober 11:00-11:45 – En mjölkgård är ett komplext system och ofta även ett stort företag med många faktorer att ta hänsyn till. Dessa faktorer kan vara avgörande för djurens hälsa och därigenom hela mjölkföretagets välmående. Hur når vi hållbara förändringar och vilka faktorer är mest effektfulla för att komma dit? Karin Sjöström är veterinär och forskare med fokus på djurhälsa, antibiotikaanvändning och resistens inom mjölkbesättningar.

Se sändningen>

Om föreläsningen

Genom ett strukturerat tillvägagångssätt, med aktivt deltagande från lantbrukare, veterinär och rådgivare är det lättare att hitta var man får bäst effekt av en förändring. Alla områden behöver tas upp, vilket innebär att även oväntade aspekter kan ha betydelse. Exempelvis kan familjeförhållanden eller ökad kunskap vara de mest avgörande.

Om föreläsaren

Karin Sjöström har jobbat med många olika områden, men främst som distriktsveterinär innan hon började forska och undervisa på SLU. Karin disputerade 2018 med avhandlingen ”Health and herd health planning in organic dairy herds”. Hon forskar också om antibiotika-användning och resistens i mjölkbesättningar och jobbar med läkemedelssäkerhet inom veterinärmedicin på Läkemedelsverket.


Kontaktinformation

Margareta Emanuelson
Universitetslektor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Koordinator för Hållbara dieter från hållbara produktionssystem
Margareta.Emanuelson@slu.se, 018-67 16 49, 0703-35 74 70