Mikaela Lindberg: Mindre metan med ökad livslängd i mjölkkobesättningen?

Senast ändrad: 19 oktober 2021
Porträttfoto av Mikaela Lindberg.

Måndag 11 oktober 14:00-14:45 – Kan vi minska klimatpåverkan från mjölkproduktionen genom att öka livslängden hos korna och rekrytera annorlunda? Mikaela Lindberg är universitetslektor vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård på SLU och undersöker hur lantbrukare resonerar när de fattar beslut om rekryteringskvigor samt hur olika strategier påverkar metanutsläpp och ekonomi.

Mikaelas föreläsning går inte att se i efterhand efter önskemål från Mikaela.

Om föreläsningen

De flesta mjölkproducenter säger sig vilja ha hållbara kor som levererar under flera laktationer. Trots detta genomgår svenska mjölkkor bara 2,5 laktationer i medeltal. Kornas genetiska förutsättningar att leva längre har ökat, men det har inte visat sig i praktiken.

Tidigare studier har visat att det inte främst är hälsoskäl som är orsaken till att en svensk ko slås ut och ersätts med en ny kviga. Det är är risken att stå utan rekryteringsdjur som gör att många lantbrukare föder upp alla kvigkalvar som när de kalvar in ersätter en äldre ko. Mikaela tittar närmare på hur olika rekryteringsstrategier påverkar metanutsläppen från besättningen.

Om föreläsaren

Mikaela Lindberg är husdjursagronom och universitetslektor i hållbarhetsaspekter på djurhållning av livsmedelsproducerande djur inom lantbruket. År 2012 disputerade hon vid SLU med avhandlingen Effects of increasing the proportion of high-quality grass silage in the diet of dairy cows. Avhandlingen undersökte effekterna av att öka andelen gräs/klöverensilage i foderstaten för mjölkkor under hela laktationen.

Mikaela forskar inom områden som idisslarnutrition, hållbart nyttjande av foderresurser och hållbara system för djurhållning men är också intresserad av forskningsfrågor som rör framtidens livsmedelssystem samt hur dessa kan förse oss med animalieprodukter på ett hållbart sätt.


Kontaktinformation

Margareta Emanuelson
Universitetslektor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Koordinator för Hållbara dieter från hållbara produktionssystem
Margareta.Emanuelson@slu.se, 018-67 16 49, 0703-35 74 70