Pekka Huhtanen: Vikten av fodereffektivitet, beståndsdelar, mätningar och framtida perspektiv

Senast ändrad: 18 oktober 2021
Porträttbild av Pekka Huhtanen.

Onsdag 13 oktober 10:00-10:45 – Fodereffektivitet är viktigt för ekonomi och hållbarhet inom mjölkproduktionen. De senaste årtiondena har fodereffektivitet förbättrats genom att underhållsbehovet hos kon minskat i förhållande till kons ökade mjölkproduktion. Potentialen för ytterligare förbättringar är dock begränsad framförallt på grund av kons ökade kroppsstorlek. Pekka Huhtanen är professor vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap på SLU och ska prata om fodereffektivitet hos lakterande mjölkkor.

Om föreläsningen

Fodereffektiveten inom mjölkproduktion har främst berott på att kons underhållsbehov har minskat i förhållande till kons ökade mjölkproduktion. Ett hinder för att avla på fodereffektiva kor har varit svårigheten att gårdsnivå mäta kons foderkonsumtion. I ett projekt finansierat av SLF inom forskningsprogrammet Hållbara dieter from hållbara produktionssystem har man analyserat data från respirationskamrar genomförda på Nordirland, i Danmark och Finland för att för stå mekanismen bakom variation i fodereffektiviteten mellan kor. Även alternativ till dyra och mer laborativa mätinstrument för foderintag har undersökts.

Om föreläsaren

Pekka Huhtanen är professor vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap på SLU och gästprofessor vid LUKE (Natural Resources Institute) i Finland. Han har studerat olika aspekter av idisslarnutrition genom experimentella tillvägagångssätt och modeller. Fodervärdering, beräkning av foderintag, proteinvärde för mjölkkor och modeller för näringstillgång och konsekvenser för produktionen har varit hans huvudsakliga forskningsområden. Pekkas nuvarande fokus är på kons egen metanproduktion och fodereffektivitet.


Kontaktinformation

Margareta Emanuelson
Universitetslektor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Koordinator för Hållbara dieter från hållbara produktionssystem
Margareta.Emanuelson@slu.se, 018-67 16 49, 0703-35 74 70