Per Hansson: Rådgivning för framtidens mjölkproduktion

Senast ändrad: 18 oktober 2021
Porträttbild av Per Hansson.

Torsdag 14 oktober 10:00-10:45 – Förutsättningarna för Sveriges mjölkföretagare ser olika ut beroende på storlek och inriktning. Skillnaden kan tänkas leda till olika utvecklingsstrategier med både mer och mindre specialisering och de kommer också påverkas olika av ny politik med större fokus på hållbarhet, klimat och andra samhällstjänster. Per Hansson, verksamhetsutvecklare vid SLU Kompetenscentrum företagsledning (KCF) pratar om hur rådgivningen för framtidens mjölkproduktion behöver ha en annan helhetssyn på företaget och dess förutsättningar.

Om föreläsningen

Efter decennier av stark konsolidering av svensk mjölkproduktion återstår, med ett sektorsperspektiv, ca 3000 mjölkföretag. I ett företagsperspektiv är bilden mer komplicerad. Företagen fördelar sig med 1000 gårdar med 200 kor per företag och 2000 gårdar med 50 kor per företag. Det kan misstänkas att förutsättningar i så olika företag leder till olika utvecklingsstrategier som kan omfatta både stark specialisering och multifunktionalitet. Företagen kommer också att påverkas olika av ny politik med större fokus på hållbarhet, klimat och andra samhällstjänster. Detta kommer också att ställa nya krav på rådgivningen för framtidens mjölkproduktion med en annan helhetssyn på företaget och dess förutsättningar. 

Om föreläsaren

Per Hansson är verksamhetsledare vid SLU Kompetenscentrum företagsledning (KCF). KCF, är en centrumbildning och samverkansplattform som knyter samman SLU och näringslivet. KCF arbetar med att koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de gröna näringarna, inom ämnet företagsledning. 

 


Kontaktinformation

Margareta Emanuelson
Universitetslektor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Koordinator för Hållbara dieter från hållbara produktionssystem
Margareta.Emanuelson@slu.se, 018-67 16 49, 0703-35 74 70