Renée Båge: Fruktsamhet ger hållbarhet

Senast ändrad: 18 oktober 2021
Porträtt av Renée Båge.

Onsdag 13 oktober: 14:00-14:45 - God fruktsamhet är grunden för en hållbar mjölkproduktion, både idag och i framtiden. Fruktsamheten bestämmer produktionseffektiviteten och ser till att rätt ko finns på rätt plats och vid rätt tidpunkt, så att hela produktionssystemet blir så resurssmart som möjligt. Renée Båge är veterinär och arbetar som universitetslektor vid Institutionen för kliniska vetenskaper på SLU där hon undervisar och forskar inom djurens reproduktion, med fokus på idisslare.

Om föreläsningen

Grundläggande forskning görs för att förstå tjurens och kons könsfunktioner. Vi behöver veta hur fruktsamheten påverkas av avel, skötsel och utfodring, stress, ohälsa, klimat och andra faktorer. Mycket forskning görs också kring ny diagnostik, sensorer och registreringar för att följa kons sexuella cyklicitet, för att tidigt identifiera fruktsamhetsstörningar, hitta brunster och bästa tidpunkt för insemination samt för att övervaka dräktighet och kalvning. Bristande fruktsamhet är en av de vanligaste orsakerna till att kor slås ut idag. Framtidens mjölkproduktion blir hållbar med fruktsamma kor!

Om föreläsaren

Renée Båge är leg. veterinär, docent och ECAR diplomate (europeisk specialist i djurens reproduktion). Hon arbetar som universitetslektor och undervisar veterinärstudenter teoretiskt och praktiskt inom kliniska kurser men även husdjursagronomstudenter i ämnen som kogynekologi, förlossningslära, reproduktionstekniker och förebyggande besättningshälsovård. Hon håller även teoretiska och praktiska fortbildningskurser för veterinärer, djurhållare och husdjurstekniker, i Sverige och i låginkomstländer.

Forskning pågår inom ett flertal projekt som spänner från gen- och cellnivå till individ, besättning och nationell nivå, både i Sverige och i låginkomstländer (främst Östafrika). Flera av projekten är tvärvetenskapliga och inkluderar veterinärmedicin, husdjursvetenskap, samhällsvetenskap och humanmedicin. Forskningen på reproduktion och juverhälsa länkas till hållbar animalieproduktion och tryggad produktion av säkra livsmedel.


Kontaktinformation

Margareta Emanuelson
Universitetslektor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Koordinator för Hållbara dieter från hållbara produktionssystem
Margareta.Emanuelson@slu.se, 018-67 16 49, 0703-35 74 70