Sigrid Agenäs: Vad har SustAinimal för roll i utvecklingen av hållbara livsmedelssystem?

Senast ändrad: 18 oktober 2021
Sigrid agenäs tillsammans omgärdad av kor.

Måndag 11 oktober 13:00-13:45 – SustAinimal startade i slutet av 2020 och är en av fyra satsningar på hållbarhet och konkurrenskraft i det svenska livsmedelssystemet som finansierats av Formas i en utlysning kopplad till den svenska livsmedelsstrategin. Sigrid Agenäs är professor och centrumchef för SustAinimal och berättar här om centrumbildningen, dess uppdrag och kommande forskningsprojekt som de kommer att arbeta med.

Om föreläsningen

Centrumbildningen SustAinimal startade i slutet av 2020 och är en av fyra satsningar på hållbarhet och konkurrenskraft i det svenska livsmedelssystemet som finansierats av Formas i en utlysning kopplad till den svenska livsmedelsstrategin. I föreläsningen presenteras centrumbildningens övergripande uppdrag och arbetssätt, fem nyrekryterade forskarstuderande presenteras och så ges några exempel på delprojekt med särskilt hög relevans för hållbarhet inom mjölkproduktion.

SustAinimal har som uppdrag att utveckla samarbete mellan olika aktörer för att öka kunskapen om de livsmedelsproducerande djurens roll i omställningen till ett resilient, hållbart och lönsamt livsmedelssystem i Sverige. Projektet är planerat att pågå i upp till 8 år och ska arbeta för en ökad livsmedelsproduktion i Sverige. Målsättningen är att bli ett ledande kunskapscentrum för beslutsfattare i hela livsmedelssystemet. Samhällsaktörer och medborgare skall här kunna få information för att fatta välgrundade beslut för att producera och konsumera ansvarsfullt.

Om föreläsaren

Sigrid är husdjursagronom och arbetar som professor i skötsel av idisslare med inriktning mot laktationsbiologi. Hon arbetar bland annat med forskningsprojekt om LED-belysning till mjölkkor, möjlighet att hålla kor och kalvar tillsammans i mjölkproduktion samt kopplingar mellan lönsamhet och djurvälfärd på svenska mjölkgårdar. En annan viktig del av Sigrids forskning är precision inom mjölkproduktion, där hon utvecklar kunskap om tolkning av sensordata och hur sådan information kan användas inom forskning och på gårdar. 


Kontaktinformation

Margareta Emanuelson
Universitetslektor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Koordinator för Hållbara dieter från hållbara produktionssystem
Margareta.Emanuelson@slu.se, 018-67 16 49, 0703-35 74 70