Stanley Zira: Social hållbarhet i intensiv och extensiv mjölkproduktion

Senast ändrad: 18 oktober 2021
Porträttbild av Stenly Zira.

Måndag 11 oktober 11:00-11:45 - Om vi ska producera mjölk på ett socialt hållbart sätt behövs kunskap om hur intressenter som arbetare, lantbrukare och djur påverkas för att kunna få en social acceptans för produktionssystemet. Stanley Zira är doktorand vid Institutionen för husdjursgenetik och studerar påverkan på olika intressenter från intensiv och extensiv mjölkproduktion ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Detta för att kunna svara på frågan: Vilket produktionssystem är mest socialt hållbart?

Om föreläsningen

Mjölk är ett nästan ett perfekt livsmedel som innehåller högkvalitativa proteiner och en rad andra viktiga näringsämnen. För att kunna producera mat till en värld med en växande befolkning och ökad efterfrågan på mjölk behövs kunskap om mjölkproduktionens sociala styrkor och svagheter. Vi kan lösa hållbarhetsproblemen genom att visa vilka vägar som bär framåt för mjölkproduktionen. Ska framtidens mjölkproduktion bygga på djur med mycket hög daglig mjölkavkastning och stora krav på fodrets näringsinnehåll, eller på djur som producerar mindre mjölk men som klarar sig på grovfoder?

Om föreläsaren

Stanley Zira är doktorand vid Institutionen för husdjursgenetik på SLU och arbetar med miljömässiga, ekonomiska och sociala frågor om hållbarhet inom produktionssystem för mjölk och kött. Tidigare studier har handlat om social hållbarhet i grisproduktion, där han jämfört ekologisk och konventionell produktion samt om livscykel-hållbarhetsanalys av grisproduktion där han gjort en samlad utvärdering av miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.


Kontaktinformation

Margareta Emanuelson
Universitetslektor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Koordinator för Hållbara dieter från hållbara produktionssystem
Margareta.Emanuelson@slu.se, 018-67 16 49, 0703-35 74 70