Torsten Eriksson: Skogen – kornas räddare i nöden och slumrande foderresurs

Senast ändrad: 18 oktober 2021
Porträttbild på Torsten Eriksson.

Tisdag 12 oktober 11:00-11:45 – Skogsråvaror är en resurs som historiskt använts vid grovfoderbrist men som i övrigt har ett begränsat fodervärde. Vid en uppgradering skulle dock skogen på riktigt kunna ha en potential att bidra med idisslarnas energiförsörjning. Torsten Eriksson är universitetslektor vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård och berättar här om projektet som ska överbrygga grovfoderbrist med skogsbiprodukter.

Om föreläsningen

Idisslare kan tack vare sina våmmikrober utnyttja fiberrikt material som är helt eller delvis otillgängligt för enkelmagade djur, inklusive människor. Samtidigt är idisslarna beroende av fiber för att våmfunktionen ska upprätthållas, även om de i övrigt skulle kunna täcka sitt energibehov på annat sätt. Skogsråvaror kan vid episoder med grovfoderbrist fungera som en ren strukturkomponent i foderstaten med begränsat fodervärde i övrigt. Det är dock en resurs som har potential, att efter uppgradering, på riktigt bidra till idisslarnas energiförsörjning. Under Andra världskrigets produktion av "trähavre" gjordes det industriellt, men det finns också metoder som skulle kunna användas direkt på gårdar med samma utrustning som används för att blanda foder och hantera spannmål.

I det FORMAS-finansierade projektet Överbrygga grovfoderbrist med skogsbiprodukter studeras både metoder som kan användas direkt och nya processer från bioenergi- och livsmedelsindustri, som på sikt skulle kunna vara användbara som energisnåla alternativ.

Om föreläsaren

Torsten Eriksson är universitetslektor vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård och forskar bland annat om tekniker för hantering, konservering och uppgradering av idisslarfoder samt optimering av idisslarnas roll för resursutnyttjande och minimering av deras miljöbelastning. Torsten är delaktig i en rad projekt vars syfte är att förbättra mjölk- och annan idisslarproduktion ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.


Kontaktinformation

Margareta Emanuelson
Universitetslektor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Koordinator för Hållbara dieter från hållbara produktionssystem
Margareta.Emanuelson@slu.se, 018-67 16 49, 0703-35 74 70