Ulf Sonesson: Mjölkens roll i ett hållbart livsmedelssystem

Senast ändrad: 18 oktober 2021
Porträttbild av Ulf Sonesson.

Onsdag 13 oktober 11:00-11:45 - Vilken roll har mjölken i ett hållbart livsmedelssystem? För att närma oss svaret på frågan behöver vi titta på flera aspekter samtidigt som nutrition, värdeskapande och miljöpåverkan och inte ha ett för snävt perspektiv. Ulf Sonesson är forsknings- och affärsutvecklingsansvarig vid RISE – Research Institutes of Sweden på avdelningen Jordbruk & Livsmedel.

Om Föreläsningen

För att hitta mjölkens roll i ett hållbart livsmedelssystem är det centralt att vi kan hantera mer än ett fåtal aspekter på hållbarhet, Ulf kommer under sin föreläsning att lyfta aspekter som nutrition, värdeskapande och miljöpåverkan. Att ha ett för snävt perspektiv leder ofta till sub-optimala lösningar, samtidigt måste vi kunna mäta, förbättra och följa upp. Det kräver verktyg för de som är aktiva i systemet, vilket är en nog så stor utmaning.

Om föreläsaren

Ulf Sonesson är docent och forsknings- och affärsutvecklingsansvarig vid RISE – Research Institutes of Sweden, Jordbruk & Livsmedel. Med en startpunkt som teknikagronom har han jobbat med miljöfrågor och systemperspektiv inom hela livsmedelssystem. Han började med avfallshantering och återvinning av växtnäring, fortsatte med livscykelanalyser och andra systemanalyser av livsmedelsproduktion och har på senare år också ägnat sig åt att utveckla metoder för att hantera den kombinerade påverkan på människors hälsa och miljöpåverkan vid produktionen av maten som äts.

Över tid har arbetet skiftat från att analysera miljöpåverkan till åtgärder att systematiskt minska den. Detta ligger väl i linje med Ulfs nuvarande roll, vilken innefattar strategiskt arbete med att utveckla RISE verksamhet inom jordbruk och livsmedel.

 


Kontaktinformation

Margareta Emanuelson
Universitetslektor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Koordinator för Hållbara dieter från hållbara produktionssystem
Margareta.Emanuelson@slu.se, 018-67 16 49, 0703-35 74 70