Kost, näring, hälsa och miljöpåverkan – hur tar vi hänsyn till allt?

Senast ändrad: 18 oktober 2021
Framsida av rapporten, mjölk hälls i skål med bär.

Hur kan vi väga in fler aspekter än miljöpåverkan i en LCA-analys? En kost med låg miljöpåverkan har inte per automatik ett bra näringsinnehåll och hälsofördelar och en kost som baseras på animalieproduktion med bra näringsinnehåll har kan ha en stor miljöpåverkan i jämförelse med vegetabilier. I höstas avslutades projektet ”Nutrition- och hälsoindikatorer som komplement till livscykelanalyser ” och den 14 januari hölls ett seminarium, där Marta Bianchi från RISE presenterade slutsatser, gjorde framåtblickar och satte resultaten från projektet i ett större sammanhang.

Tre viktiga punkter ur rapporten:

  • Projektet har hittat en indikator som visar kopplingen mellan nutritionskvalitet och hållbarhet i ett nordiskt sammanhang.
  • Projektet belyser behovet av indikatorer som tar in fler aspekter inom miljöpåverkan, hälsa och näringskvalitet.
  • Projektet visar också på behov av att ta fram riktlinjer för hur indikatorerna används inom exempelvis forskning, kommunikation och utbildning.

 

Inspelningen

Rapporten

I rapportserien ”Och sen då…” presenterar projekten från forskningsprogrammet ”Hållbara dieter från hållbara produktionssystem” sina slutsatser, sätter resultaten i relation till varandra samt gör framåtblickar för framtida intressanta frågeställningar. Först ut är projektet ”Nutrition- och hälsoindikatorer som komplement till livscykelanalyser (LCA)” där fördelar och nackdelar med att kombinera miljömässighet, näringsvärde och hälsoaspekter i en livscykelanalys utvärderats.

Rapporten går att läsa här: Och sen då...? – Kombinerade miljö- och hälsoeffekter av livsmedel


Kontaktinformation

Margareta Emanuelson
Universitetslektor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Koordinator för Hållbara dieter från hållbara produktionssystem
Margareta.Emanuelson@slu.se, 018-67 16 49, 0703-35 74 70