Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges lantbruksuniversitet

Om SLU Future Food

SLU Future Food är en framtidsplattform vid SLU som utvecklar forskning och samverkan för ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara livsmedelssystem. Vårt uppdrag är en tvärvetenskaplig satsning från SLU för att möta morgondagens utmaningar och del av Sveriges arbete för att nå de globala målen för hållbar utveckling till 2030 och bortom det.

Jordgloben i ett äpple. Foto
Vad vi gör

SLU Future Food stärker livsmedelssystemen så att de blir hållbara och konkurrenskraftiga genom att kommunicera fakta, identifiera nyckelfrågor och stimulera tvärvetenskaplig forskning. Plattformen arbetar med komplexa vetenskapliga frågeställningar med ett framtidsperspektiv och söker nya lösningar över ämnesgränser tillsammans med näringsliv, myndigheter och andra sektorer. Läs mer här om uppdrag, vision och mål.

Centrala begrepp

Vår verksamhet cirkulerar mycket kring begreppen framtidsperspektiv, forskningsplattform/framtidsplattform, hållbarhet, livsmedelssystemet och tvärvetenskap. Läs mer om våra centrala begrepp.

Publicerad: 09 mars 2021 - Sidansvarig: futurefood@slu.se
Loading…