Referensgrupp

Senast ändrad: 08 mars 2019

SLU Future Foods externa referensgrupp bidrar till att SLU Future Food uppnår sina mål och uppsatta projekt och verksamhetsmål genom att ge ett omvärldsperspektiv och delta i utvecklingsarbetet av plattformens verksamhet.

Mål och Syfte

Syftet med referensgruppen är att ge arbetet inom SLU Future Food en bred förankring med aktörer som har stor kunskap om, eller stort inflytande inom (det hållbara) livsmedelssystemet, främst ur en nationell synvinkel, via myndigheter, näringsidkare, primärproducenter, konsumentföreträdare m fl. Referensgruppens sammansättning ska så brett som möjligt representera olika delar i livsmedelssystemet.

referensgrupp2019.png
SLU Future Food:s referensgrupp.
Fakta:

Referensgruppens sammansättning

Ludwig Bengtsson Sonesson, PUSH Sverige

Thomas Bertilsson, LRF

Viveca Norén, MSB

Åsa Domeij, Axfood

Gun Rudquist, Östersjöcentrum (SU)

Harald Svensson, Jordbruksverket

Mats Wennberg, Lantbrukare, Ärentuna Prästgård

Hanna Dufva, Livsmedelsverket

Jesper Broberg, Hushållningssällskapet

Jimmy Pettersson, Skoglig entreprenör

Lotta Törner, Livsmedelsakademin

Sidansvarig: gunilla.leffler@slu.se